Latvijas iedzīvotāji šobrīd ir satraukti par komunālo pakalpojumu un pārtikas cenām

Kantar Barometra dati rāda, ka dažādi pasaules notikumi un pārvaldes procesi vēl joprojām turpina satraukt iedzīvotājus. Šoruden politisko un ekonomisko lēmumu iespaidā iedzīvotāji izrādīja īpaši lielu uztraukumu par cenu kāpumu komunālajiem pakalpojumiem un pārtikai, kā arī par augošo inflāciju valstī. Visbiežāk cilvēki (85%) raizējas par cenu kāpumu pārtikas precēm, un šīm raizēm ir tendence pieaugt – salīdzinājumā ar šī gada vasaru par 6 procentpunktiem (79%). Tikpat lielā mērā Latvijas iedzīvotāji (82%) ir noraizējušies par gaidāmo cenu pieaugumu komunālajiem pakalpojumiem.

Cenu kāpums naftai, gāzei un degvielai šoruden satrauc trīs ceturtdaļas sabiedrības (77%). Tikpat liels cilvēku skaits raizējās par kopējo inflācijas līmeni valstī (77%).

Lielākā sabiedrības daļa dažādu problēmu risināšanā sagaida rīcību no politiķiem un valsts iestādēm, īpaši saistībā ar valsts pārvaldīšanu (87%) un kopējo ekonomiku valstī (86%). Arī saistībā ar cenu pieaugumu komunālajiem pakalpojumiem (84%) un augsto inflāciju valstī (83%) iedzīvotāji sagaida risinājumus tieši no politiķiem un valsts iestādēm. Par cenu pieaugumu pārtikai risinājumu no politiķiem un valdības sagaida 72% iedzīvotāju, bet vienlaikus 18% iedzīvotāju uzskata, ka šo jautājumu risināšanā jāiesaistās arī uzņēmumiem. Biežāk to, ka cenu kāpuma jautājuma risināšana jāuzņemas arī uzņēmumiem, min jaunieši vecumā 18-25 gadi (30%).

Saistībā ar cenu kāpumu degvielai, gāzei un naftai nozīmīga daļa sabiedrības (24%) uzskata, ka līdztekus valsts valdībai risinājumi ir jāmeklē un jāpiedāvā arī starptautiskajām organizācijām. Īpaši šāds viedoklis raksturīgs iedzīvotājiem vecumā līdz 35 gadiem (jauniešu vecumā 18-25 gadi vidū – 36%, bet iedzīvotāju vecumā 26-35 gadi – 31%). Vēl viedoklis, ka līdztekus valsts valdībai risinājumi ir jāmeklē un jāpiedāvā arī starptautiskajām organizācijām, biežāk ir pārstāvēts to iedzīvotāju vidū, kuri uzticas valsts vadībai (38%).