Latvijas iedzīvotāji labāk vecumdienās strādā, nekā šodien krāj pensijai

Latvijas iedzīvotāji labāk vecumdienās strādā, nekā šodien krāj pensijai

Kā liecina SEB bankas veiktā aptauja, raugoties uz ārvalstu pensionāru aktīvo ceļošanu, turpat puse (48%) Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka ir nozīme savlaicīgai pensijas uzkrājumu veidošanai, taču, domājot par pašu pārticību pensijas vecumā, tikai 33% Latvijas iedzīvotāju šodien ir gatavi veikt uzkrājumus. Turklāt, gada laikā no 17% līdz 19% palielinājusies tā iedzīvotāju daļa, kuri uzskata, ka arī pensijas vecumā turpinās strādāt.

Domājot par pārticīgas dzīves nodrošināšanu pensijas vecumā, un, atbildot uz jautājumu "Kas, Jūsuprāt, nodrošinās pārticīgu dzīvi pensijas vecumā?", par 4 procentpunktiem līdz 28% pieaudzis to cilvēku skaits, kuri neuzskata, ka viņu vecumdienas būs pārticīgas. Gluži tāpat no 17% līdz 19% palielinājusies tā iedzīvotāju daļa, kuri uzskata, ka arī pensijas vecumā turpinās strādāt, vai savas cerības liek uz valsts pensijas pietiekamību (2011. gadā 10%; 2010. gadā 9%) vai bērnu finansiālo atbalstu (2011. gadā 6%; 2010. gadā 5%). Zīmīgi, ka 33% iedzīvotāju atzīst, ka paši veiks uzkrājumus, lai pensijā dzīvotu pārticīgi, kas ir par 8 procentpunktiem mazāk kā pirms gada. 

Savukārt, atbildot uz jautājumu „Kāpēc, Jūsuprāt, ārzemju pensionāri tik daudz ceļo?”, līdz 16% palielinājies to iedzīvotāju skaits, kas uzskata, ka ceļo tikai turīgie pensionāri un līdz 48%, kuri atzīst, ka ārzemju pensionāri var atļauties ceļot, pateicoties savlaicīgi uzsāktajai pensijas uzkrājumu veidošanai. Savukārt, par 8 procentpunktiem līdz 32% ir sarukusi to iedzīvotāju daļa, kas atbildējuši, ka lielu pensiju pensionāriem ārzemēs nodrošina valsts.

SEB pensiju fonda valdes priekšsēdētāja Dace Brencēna: „Veiktā aptauja apliecina praksē labi zināmu faktu, ka ārzemēs cilvēki sāk veikt uzkrājumus savām vecumdienām ar savu pirmo darba dienu. Līdz ar to, iemaksājot pensijas uzkrājumā pat nelielas regulāras summas 6-10% apmērā no savas algas, sasniedzot pensijas vecumu, cilvēks var justies finansiāli neatkarīgs un nodrošināts. Lai gan Latvijā vēl arvien daļa iedzīvotāju uzskata, ka valstij ir pienākums parūpēties par labklājības nodrošināšanu vecumdienām, pamazām mainās cilvēku domāšana – mēs redzam, ka pērn pieaudzis ne vien kopējais iemaksu apjoms SEB pensiju fondā, bet par 15% pieauga tieši fizisko personu veiktās iemaksas SEB pensiju fondā.”

SEB bankas aptauja „Par jaunākajām tendencēm pensiju jomā” tika veikta 2011. gada decembrī elektroniskā vidē. Atbildes snieguši 1450 respondenti.