Latvija un Igaunija vienojas par kopīgu krievu valodas kanāla izveidi

VSIA “Latvijas Televīzija” valde, tiekoties ar Igaunijas sabiedriskā medija EER valdi, konstatējusi, ka abiem sabiedriskajiem medijiem ne tikai sakrīt redzējums par krievu valodas kanāla mērķiem, uzdevumiem un kanāla zīmola vērtībām, bet ir arī kopīgs redzējums par darāmajiem darbiem, tai skaitā tiem, kuri darāmi kopā, lai mazinātu projekta izmaksas un to veiksmīgi īstenotu.

“Sarunu rezultātā ir parakstīts “Nodomu protokols”, kas, Latvijas valdības pozitīva lēmuma gadījumā, ļaus apvienot abu televīziju intelektuālos un materiālos resursus,” informē VSIA “Latvijas Televīzija” valdes priekšsēdētājs Ivars Belte.

Tikšanās laikā abas puses apmainījās ar informāciju par jau paveikto Latvijā un Igaunijā, kā arī par patreizējo situāciju abās valstīs saistībā ar krievu valodas kanāla izveidi.

Ja iecerētā kanāla krievu valodā izveide valstiskā līmenī tiks akceptēta un process tiks uzticēts LTV, Latvijas un Igaunijas sabiedriskie mediji ir gatavi jau tuvākajā laikā uzsākt darbu pie Latvijas un Igaunijas kopīgā kanāla zīmola izstrādes, mārketinga stratēģijas plānošanas un kopīga kanāla dizaina izveides. “Esam gandarīti, ka vienojāmies arī par tādiem abām valstīm būtiskiem jautājumiem, kā satura ražošana un iepirkšana, kā arī darbinieku profesionālā apmācība,” uzsver I.Belte, papildinot, ka abus kanālus vienojošais faktors būs sabiedrisko mediju vērtības un misija.

Viens no aktuālajiem sarunu jautājumiem bija arī citu Eiropas valstu sabiedrisko mediju piedāvātais atbalsts Latvijas un Igaunijas krievu valodas kanāla izveidē un tā satura ražošanā, ko pozitīva valdības lēmuma gadījumā varētu integrēt jaunā kanāla izveides procesā.

Kā jau tika ziņots plašsaziņas līdzekļos, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 19.marta sēdē pieņēma lēmumu par valsts SIA “Latvijas Televīzija” trešās programmas krievu valodā izveidi. Savukārt 2014.gada decembrī Igaunijas valdība nolēma no valsts budžeta piešķirt līdzekļus Sabiedriskās raidorganizācijas (ERR) telekanālam, kas raidīs krievu valodā.