Latvijā sarucis bezdarbnieku skaits

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) apkopotie dati, tad Latvijā maija mēnesī samazinājies reģistrētā bezdarba līmenis.

NVA norāda, ka maija beigās reģistrēti 87 780 bezdarbnieki, kas ir par 4230 cilvēkiem mazāk nekā mēnesi iepriekš.

Dati liecina, ka visstraujāk bezdarbs samazinājies Latgales un Zemgales reģionos – par 0,7 procentpunktiem. Par 0,6 procentpunktiem bezdarbs samazinājies arī Kurzemē un Vidzemē. Savukārt Rīgas reģionā rezultāti ir daudz skumjāki – bezdarbs samazinājies vien par 0,2 procentpunktiem.

Iepriekšējā mēnesī visvairāk bezdarbnieku reģistrēti Latgalē – 25 486 jeb 19% no ekonomiski aktīvajiem reģiona iedzīvotājiem. Otro vietu ieņem Rīgas reģions ar 28 586 bezdarbniekiem jeb 5,8% . Tālāk seko Zemgale – 10 664 cilvēki jeb 8,9%, Kurzeme – 13 405 jeb 11% un Vidzeme – 9639 jeb 10,4% no ekonomiski aktīvajiem reģiona iedzīvotājiem.

Visstraujāk bezdarba līmenis samazinājies Rēzeknē, proti, par 0,8 procentpunktiem. Tāpat strauji tas samazinājies Jēkabpilī un Liepājā – par 0,6 procentpunktiem. Ventspilī bezdarbs samazinājies par 0,5 procentpunktiem, savukārt Daugavpilī, Valmierā un Jelgavā tas sarucis par 0,4, bet Jūrmalā – par 0,3 un Rīgā – par 0,2 procentpunktiem.

NVA piedāvātos aktīvās nodarbinātības pasākumus maijā izmantojuši 14 755 cilvēki. Visaktīvāk cilvēki izmantojuši iespēju piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 7160 bezdarbnieki. Interese bijusi arī par ”Jauniešu garantijas” pasākumiem, kuros iesaistījušies 2426 cilvēki. Savukārt 1646 bezdarbnieki piedalījušies pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, 1591 – kompleksos atbalsta pasākumos, 1085 – uzsākuši neformālo apmācību vai neformālo apmācību ar kuponu metodi, 445 – piedalījušies pasākumos noteiktām personu grupām, bet 381 bezdarbnieks izmantojuši iespēju sākt profesionālo apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu vai apmācību. Karjeras konsultantus apmeklējuši 3976 bezdarbnieki.

BNA Latvia