KP par aizliegtu vienošanos soda Latvijas kuģu brokeru un aģentu nacionālo asociāciju

Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu par aizliegtu vienošanos sodīt Latvijas kuģu brokeru un aģentu nacionālo asociāciju (NALSA), informē KP.

NALSA saviem biedriem bija noteikusi minimālo vai fiksēto cenu par kuģu aģentu sniegtajiem pakalpojumiem. KP asociācijai piemēroja sodu 715,35 eiro apmērā, kas ir 5% no tās 2013. gada kopējiem ieņēmumiem

Lietas izpētes laikā KP konstatēja, ka NALSA pārkāpums ilga vairāk nekā 20 gadus. Jau asociācijas dibināšanas brīdī, 1994. gadā, tās statūtos tika apstiprināts uzdevums izstrādāt visiem asociācijas biedriem saistošu minimālās aģentu maksas skalu. Savukārt desmit gadus vēlāk, 2004. gadā, NALSA apstiprināja rekomendēto cenu tabulu par kuģu aģentu sniegtajiem pakalpojumiem – kravas iekraušanu un izkraušanu, pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu un citiem pakalpojumiem.

Lai arī tabulas nosaukumā ir ietverta norāde, ka tās ir rekomendētās cenas, KP secināja, ka ar tabulas palīdzību tiek fiksēta kuģu aģentu pakalpojumu minimālā cena, savukārt atsevišķos gadījumos – noteiktā cena. Izrietoši, NALSA apstiprinātā tabula ir vērsta uz vienota cenu līmeņa veidošanu, tādējādi tiek mazināts konkurences spiediens un iespēja kuģu aģentiem neatkarīgi veidot savu cenu politiku.

Tā kā NALSA pēc informācijas saņemšanas par KP ierosināto lietu atcēla rekomendējošo aģentu maksas tabulu, KP naudas soda apmēru samazināja līdz 715,35 EUR, kas ir 5% no NALSA 2013. gada kopējiem ieņēmumiem.