KP atļauj Luksemburgas holdingkompānijai iegādāties SIA “Ventspils nafta” termināli

Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut Luksemburgā reģistrētai sabiedrībai Vitol Holding II S.A. (Vitol) iegūt vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār SIA “Ventspils nafta” termināls. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

Vitol ir Luksemburgā reģistrēta sabiedrība, kas nodarbojas ar holdingkompāniju pārvaldību dažādās nozarēs visā pasaulē. Vitol netieši pieder 51% SIA “Ventspils nafta” termināls pamatkapitāla daļas, tādējādi pirms apvienošanās Vitol jau ir kopīga izšķiroša ietekme SIA “Ventspils nafta” termināls. Savukārt SIA “Ventspils nafta” termināls sniedz naftas un naftas produktu pārkraušanas, uzglabāšanas un transportēšanas pakalpojumus Vitol saistītai sabiedrībai Ventspils Tank Services S.A.

Tādējādi apvienošanās rezultātā tiks ietekmēts vertikāli saistīts tirgus: naftas un naftas produktu pārkraušanas tirgus. Pastāv vertikāla saikne starp naftas un naftas produktu pārkraušanas pakalpojumu, ko piedāvā jeb pārdod SIA “Ventspils nafta” termināls un ko pērk Ventspils Tank Services S.A.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajos tirgos Latvijā, tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.