Klāva: Mācības tikai latviešu valodā – iespēja iegūt arī kultūras un komunikācijas pieredzi

Jūnijā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas trīs gadu laikā paredz pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā. Lai gan šobrīd ir daudz mazākumtautību ģimeņu, kuras apzināti saviem bērniem izvēlas mācības tieši latviešu valodā, ne visi apzinās, ka latviešu valodas pilnvērtīga apguve pozitīvi ietekmēs bērnu un jauniešu nākotnes iespējas. Lai bērniem un jauniešiem atvieglotu valodas apguvi, noteikti vērts pielietot daudzveidīgas metodes, piemēram, apmeklēt teātra izrādes, rīkot latviešu filmu vakarus vai kopīgi skatīties interesantus TV raidījumus latviešu valodā.

Izglītība tikai “uz papīra”

Labojot centralizēto eksāmenu darbus latviešu valodā un literatūrā, kopumā redzams skolēnu motivācijas trūkums un nogurums. Patiesībā tas bija jūtams visa gada garumā, kārtējo reizi apliecinot, ka pandēmija ir atstājusi sekas, ietekmējot gan skolēnu zināšanas un prasmes izmantot apgūto, gan spēju un vēlmi sadarboties, kā arī motivāciju. Skaidri parādās jauniešu neizpratne par to, kam tad šīs zināšanas un iemaņas noderēs un kā tās ietekmēs personības attīstību. Ja runājam par mazākumtautību skolēnu latviešu valodas zināšanām, ir jūtams, ka virknē skolu noteiktais mācību apjoms, kas jāapgūst latviešu valodā, ir palicis tikai “uz papīra”, tāpēc lēmums par pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā noteikti ir atbalstāms.

90. gados to nevarēja izdarīt

Daudzkārt izskanējis, ka tas bija jāizdara jau 90. gados, taču šeit man gribētos uzsvērt, ka tolaik mums nebija iespēju “nogriezt kā ar nazi”, jo nebijām nedz ES, nedz NATO dalībvalsts, padomju karaspēka izvešana vēl nebija pilnībā noslēgusies un vienkārši trūka detalizētu datu par aktuālo situāciju, kas ļautu izvērtēt un ieviest labākos risinājumus izglītības sistēmā. Nepiekrītu arī uzskatam, ka uz mācībām tikai latviešu valodā būtu jāpāriet uzreiz, no šī gada 1. septembra. Gan skolēniem, gan skolotājiem ir nepieciešams laiks, lai pielāgotos, jo šis process nebūs viegls ne vieniem, ne otriem. Arī skolotājiem var būt grūtības, īpaši eksaktajos priekšmetos, vēsturē un politikā, kur ir daudz specifisku terminu.

Nevajag gaidīt tūlītēju rezultātu

Runājot par savulaik īstenoto pāreju uz bilingvālu mācību procesu, jāuzsver, ka tā bija laba ideja, kas netika īstenota līdz galam. Ja teorijā viss izklausījās ļoti labi, daudzās skolās realitātē tā arī netika nodrošināts nepieciešams mācību apjoms valsts valodā. Arī no pilnīgas pārejas uz mācībām tikai latviešu valodā nevajag gaidīt tūlītēju rezultātu. Vidusskolēni jau šobrīd mācās tikai latviešu valodā (vismaz teorētiski), taču pamatskolas grupā būs nepieciešams laiks. To, cik veiksmīgas būs pārmaiņas, redzēsim pēc 3 – 4 gadiem, un būtiskākais katalizators būs tieši 9. klašu skolēni, kuri šobrīd vēl izglītību iegūst bilingvāli vai arī savā dzimtajā valodā un latviešu valodas zināšanas ir nepietiekamas. Tas nozīmē, ka jāvelta īpaša uzmanība latviešu valodas apguvei pamatskolā, lai novērstu tālākas problēmas.

Savu iespēju paplašināšana

Nav šaubu, ka mazākumtautību skolēniem ir jāapgūst latviešu valoda, jo tieši tas ir veids, kā iegūt kultūras, vēstures un komunikācijas pieredzi. Tomēr mums jāņem vērā, ka tas nebūs viegli. Ne visi apzinās, kā tas ietekmēs studiju un karjeras iespējas, tāpēc trūkst motivācijas. Lai bērni pēc iespējas ātrāk pielāgotos pārmaiņām, nepieciešama mērķtiecība un izpratne, kāpēc tas ir nepieciešams? Katra apgūtā valoda ir savu iespēju paplašināšana – lasīt, izteikt viedokli, komunicēt un galu galā – būt pieņemtam vienaudžu vidū, kas jauniešiem ir ļoti būtiski. Liela atbildība nereti jāuzņemas tieši vecākiem, kuri ne vienmēr spēj novērtēt iespējas, ko bērns iegūs. Nereti tieši vecāki iestājas pret mācībām latviešu valodā, nepietiekoši motivē un rada bērnos un jauniešos iekšējo konfliktu. No vienas puses jaunietim ir latviešu draugi, bet no otras – ģimenē iespējams valda nostāja “pret” mācībām tikai latviešu valodā.

Teātris, kino, TV raidījumi

Jāņem gan vērā, ka pretinieki būs vienmēr un ikvienām pārmaiņām. Jautājumā par latviešu valodu kā vienīgo mācību valodu ir virkne pretinieku, jo pāreja notiek 2022. gadā – 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas. Tomēr vienlaikus jāņem vērā, ka šobrīd ir arī daudz iespēju, kā palīdzēt jauniešiem apgūt valsts valodu un izšķiroša nozīme šeit ir tieši pedagogiem. Skolotāji var organizēt kopīgus teātra apmeklējumus, rīkot latviešu kino vakarus vai, piemēram, ierosināt skatīties jauniešiem saistošus TV raidījumus. Darbā ar skolēniem ikdienā redzu, kā jauniešus aizrauj tādi jaunatklāšanas raidījumi kā “Atslēgas” vai “Pa straumei”. Izvēloties atbilstošu teātra izrādi, iespējams ne tikai veiksmīgi iepazīstināt jauniešus ar šo mākslas veidu, bet arī atmodināt īstu teātra cienītāju garu un palīdzēt apgūt latviešu valodu. Lai arī kā un kad tiktu īstenotas pārmaiņas, tām vienmēr būs kāds pretinieks, un nereti izmaiņām grūtāk pielāgojas tieši vecāki, nevis bērni un jaunieši, kuri ir atvērti un vēlas plašākas iespējas nākotnē.

Eiropas Tālmācības vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilze Klāva