Grigorenko: 5 padomi biznesa uzsācējiem no eksportējoša uzņēmuma

Pārdzīvota krīze, daudzkārt mainīts rīcības plāns un stratēģija nākotnei – tāds dažos vārdos aprakstīts bijis mūsu uzņēmuma “ceļojums” pēdējo 15 gadu laikā. Bet tikai tas ļāvis kļūt par veiksmīgu, eksportējošu labbūtības nozares uzņēmumu. Ne katram ir skaidrs čeklists lietām, ko noteikti ņemt vērā, sperot pirmos soļus uzņēmējdarbības pasaulē. Tāpēc piedāvāju savu skatījumu par to, kas palīdzējis mums un var kalpot kā universāla formula arī citiem jaunajiem uzņēmējiem.

Skaidra un pielāgojama stratēģija

Kad uzņēmums sastopas ar pirmo krīzi, ir jāsaglabā vēss prāts, jāsaprot, kas tiek darīts nepareizi un kā visu mainīt. Jebkurā situācijā ir jābūt gatavam sākt visu no sākuma. Skaidra, caurskatāma un mērķtiecīga stratēģija ir tā, kas virza uz priekšu katru uzņēmumu. Būtiski, lai stratēģija ir pielāgojama dažādām situācijām. Piemēram, izvēlētais produkta izplatītājs nevar produktu pārdot tālāk. Mainām stratēģiju, meklējam jaunus kanālus, izplatītājus un iespējas.

Spilgts piemērs ir arī spēja mainīt tirgošanas stratēģiju, ja bizness un pārdošana bāzēta tikai digitālajā vidē. Piemēram, 2021.gadā mainījās Apple iOS privātuma stratēģija, mainījās arī datu apmaiņa ar Facebook, kurš bija galvenais mūsu uzņēmuma pārdošanas kanāls. Kritās pārdošanas rādītāji un bija skaidrs, ka ir jāmaina stratēģija. Sākām ar mārketinga budžeta diversificēšanu un palielināšanu, pētījām pirkšanas paradumu maiņu un nemitīgi pielāgojāmies situācijai digitālajā vidē.

Pircēju izglītošana

Ja pircēji par kaut ko nav informēti, tos jāizglīto. Ir jāstāsta stāsti, pieredzes, sava ražotā produkta priekšrocības. Par produktu vajag stāstīt ne tikai balstoties uz personīgo pieredzi, bet piesaistot ekspertus. Ja produkts ir domāts cilvēku labsajūtas veicināšanai, tad par produktu nepieciešams stāstīt cilvēkam, kas spēs izskaidrot, piemēram, kādi procesi notiek ķermenī, lietojot masāžās paklājiņu. Tā ir māksla un nepieciešamība – izstāstīt produkta stāstu un izglītot pircējus vienlaicīgi. Bez šaubām, panākt sava produkta un uzņēmuma unikalitāti, sasniegt savu pircēju un sākt no nulles, ir grūti. Sākt no nulles visos posmos nereti nozīmē vienu un to pašu apli pievarēt vairākas reizes, tas attiecināms arī uz sava pircēja izglītošanu. Tādēļ stūrakmens tam visam ir pārliecība par produktu.

Vienota komanda ar ticību produktam

Ticība, stratēģija un komanda – trīs vaļi, kas balsta jebkuru uzņēmumu. Jebkurā situācijā svarīga ir ne tikai pareizā stratēģija, bet arī komanda, kas tic viens otram un ražotajam produktam. Mūsu uzņēmuma galvenais virzītājspēks ir spēcīga komanda un tā ir un būs mūsu prioritāte. Svarīga ir arī komandas ticība ražotajam produktam, tādēļ, darbiniekam uzsākot strādāt, dāvinām tam produktu. Tas ir kā pārbaudes laiks – 3 mēnešu produkta testēšana. Ja produkts darbiniekam patika, tad virzījāmies tālāk. Nākamo rādījām produkta ražošanas procesu, iepazīstinājām ar ražotni, darba apstākļiem un citiem procesiem. Tā kā jāstrādā kopā lielāko dienas daļu, tad komandai jāspēj skatīties vienā virzienā un jābūt domubiedriem. Tas ir būtisks solis uzņēmuma attīstībā. Ne tikai komanda, bet arī produkts ir kompānijas sirds. Jābūt ticībai sev un tam, ka produkts strādās. Piemēram, mēs ticējām, ka ar šo produktu spēsim uzlabot cilvēku labsajūtu. Pēcāk sekoja ticība produktu spējai “izrauties” un būt labākajiem savā kategorijā. Tā kā produktam bija arī personiska šķautne – piemiņa no vecmāmiņas – tad panākt ticību produkta spējām iekarot tirgu bija vēl vieglāk.

Pareizo partneru un investīciju meklēšana

Investīcijas un partneri. Bez tiem, protams, var izaugt, bet tas ir sarežģīti. Ar partneru un investīciju piesaisti izaugsme ir straujāka. Tā bija arī mūsu uzņēmuma gadījumā. Ir jāieguldās ne tikai pašiem, bet arī jāspēj atrast pareizais partneris, kas spēs palīdzēt arī ārvalstu tirgos. Tomēr vienlīdz svarīgi un sarežģīti ir atrast investorus ar tādu pašu vīziju, kāda ir uzņēmumam – jābūt vīzijas, mērķu, stratēģijas un vērtību sakritībai. Piemēram, uzņēmuma pirmsākumos vēlējāmies uzsākt tirdzniecību tiešsaistē, bet partneru pusē skatījums bija savādāks. Nonācām pie secinājuma, ka visdrīzāk šis partneris mums nav īstais. Uzņēmuma partneris, ne tikai investīcijām, ir jāmeklē, pieturoties pie savām vērtībām un redzējuma – jābūt vienam virzienam kādu uzņēmumu redzam gan tagad, gan nākotnē.

Ja produktu var ražot vairumā, to var arī eksportēt

Uzsākot biznesu, mērķējām uz to, lai produkts spētu palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem, tātad uzņēmums nevarēja būt tikai vietējais. Kopš ražošanas sākuma katru darbību īstenojām un virzījām tā, lai pēc vajadzības to varētu atkārtot. Galvenais, ko darījām – nebaidījāmies un virzījāmies uz priekšu. Lai sāktu eksportu, jāizvēlas pareizās eksportēšanas valstis. Jāizpēta nodokļu regulējumi, likumi un arī kādā informācijas laukā un kanālā būtu vieglāk sasniegt potenciālo pircēju. Piemēram, tirgošanai Ķīnā vajadzīgs ne tikai izplatītājs, bet arī partneris, kas pazīst gan konkrētā reģiona pārdošanas procesus, gan informācijas telpu, gan patērētāju paradumus. Svarīgi atcerēties – reklāma un tirgošanas stratēģijā, kas strādās Ķīna, nestrādās, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs (ASV), jo tur ir gan cita uztvere, gan informācijas telpa. Vienlīdz svarīgi ir stāstīt par produktu arī to valstu valodās, uz kurām produkts tiek eksportēts. Piemēram, mūsu produkts tiek eksportēts uz Spāniju, tādēļ izveidojām mājaslapu spāņu valodā, kur pircējiem ir gana ērti orientēties un atrast nepieciešamo. Ja šķiet, ka eksportēšana ir gana sarežģīta, tad pieredze vēsta, ka nevajag baidīties, bet sākt – visi punkti saliksies uz “i”.

“Pranamat ECO” uzņēmuma līdzīpašniece Olga Grigorenko