Kampars plāno reorganizēt Privatizācijas aģentūru

Ekonomikas ministrs Artis Kampars (JL) ir uzdevis ministrijai līdz š.g. 17.aprīlim sagatavot lēmumprojektu un normatīvo aktu grozījumu paketi par būtiskām strukturālām reformām ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, kas paredz maksimālo budžeta izdevumu samazinājumu par 40% un dotu iespēju šī gada otrajā pusgadā ietaupīt aptuveni 4 miljonus latu, bet 2010.gadā – 8 miljonus latu. Paredzēts, ka izmaiņas stāsies spēkā no šā gada 1.jūlija, bet atsevišķos gadījumos – no 2010.gada 1.janvāra.

Ministrs ir uzdevis līdz 2010.gada 1.janvārim apvienot Konkurences padomi ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, kā arī izveidot jaunu valsts kapitālsabiedrību uz Privatizācijas aģentūras un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras bāzes.

Reorganizācijai tiks pakļauta Valsts būvinspekcija, Tūrisma attīstības valsts aģentūra, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra un valsts SIA “Latvijas standarts”. Savukārt valsts SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” iecerēts nodot privātajam sektoram.

Tāpat ministrs uzdevis pārskatīt un optimizēt Patērētāju tiesību aizsardzības centra funkcijas, skaidri definējot galvenās prioritātes patērētāju tiesību aizsardzības jomā un vienkāršojot sūdzību izskatīšanas kārtību. Uzdots optimizēt arī Centrālās statistikas pārvaldes funkcijas.

Būtiskas strukturālas reformas paredzētas arī ministrijā – paredzēts, ka no pieciem valsts sekretāra vietniekiem turpmāk strādās tikai divi. Ministrs uzdevis pārskatīt un optimizēt ministrijas struktūru, samazinot ministrijas darbinieku atalgojumu par 20% un darbinieku skaitu no 230 līdz aptuveni 180. Tāpat būtiski paredzēts samazināt ministrijas administratīvos izdevumus.

Avots: www.bna.lv / Solvita Barkāne