Kampars: Par iespējām uzlabot māju energoefektivitāti

Ekonomikas ministrs Artis Kampars aicina Latvijas iedzīvotājus aktīvi izmantot valsts piedāvātās iespējas uzlabot daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti un pieteikties Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā līdzfinansējuma saņemšanai šādu projektu īstenošanā no valsts un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

“Līdzekļu ieguldīšana māju siltināšanā ir tālredzīgs un, galvenais, ilgtermiņā finansiāli izdevīgs pasākums, tomēr joprojām Latvijā ir ļoti maz ēku, kuru energoefektivitāte atbilstu modernām Eiropas normām un siltumenerģijas zudumi ziemā būtu ļoti minimāli,” uzsver ekonomikas ministrs.

“Es ceru, ka no šodienas šī situācija kardināli mainīsies, jo valsts nāks talkā ikvienam aktīvam Latvijas iedzīvotājam, kuram būs vēlme parūpēties par sava mājokļa energoefektivitāti. Es aicinu izmantot šo iespēju!” uzsver ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Ministrs norādīja, ka pašlaik energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai kā līdzfinansējums no valsts un Eiropas Savienības struktūrfondiem pieejami 16,6 miljoni latu. Tomēr jau drīzumā plānots ievērojami palielināt – līdz 100 miljoniem latu – šim mērķim pieejamo līdzfinansējumu uz Eiropas Savienības struktūrfondu pārdales un izmešu kvotu pārdošanas rēķina.

A.Kampars norādīja, ka valsts līdzfinansē 50% no kopējām izmaksām energoefektivitātes uzlabošanai, līdz ar to, īstenojot projektus par visu pieejamo finansējumu, valsts ekonomikā tuvākā gada laikā varētu tikt iepludināti 200 miljoni latu, kas dotu ievērojamu stimulu arī Latvijas ekonomikas atveseļošanā un mazinātu bezdarba straujo pieaugumu.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra 14.aprīlī sāka pieņemt projektu iesniegumus Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai, lai paaugstinātu mājokļu energoefektivitāti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 16 634 764,16 lati (t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 14 139 549,92 lati un valsts budžeta finansējums – 2 495 214,24 lati): 1.projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais finansējums ir 4 000 000 latu, 2.atlases kārtai – 4 000 000 latu, 3.atlases kārtai – 4 000 000 latu, 4.atlases kārtai – 4 634 764,16 latu.

Aktivitātes ietvaros tiks segti līdz 50% no kopējām attiecināmajām mājas siltināšanai veiktajām izmaksām. Vienas mājas siltināšanai maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms ir līdz 100 000 latiem, nepārsniedzot 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru. Finansējumu varēs saņemt daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību.