Jūnijā būvniecības izmaksas samazinājās par 0,5%

2015. gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā samazinājās par 0,5%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 1,1%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas būtiski nemainījās, savukārt strādnieku darba samaksa pieauga par 0,6%.2015. gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā samazinājās par 0,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Būvmateriālu cenas samazinājās par 1,1%,mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas būtiski nemainījās, savukārt strādnieku darba samaksa pieauga par 0,6%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, būvniecības izmaksas samazinājās par 0,3%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 2,5%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,1%, bet strādnieku darba samaksa palielinājās par 6,6%.

2015. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada 2.ceturksni, kopējais būvniecības izmaksu līmenis nemainījās.Būvmateriālu cenas samazinājās par 1,9%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 0,1%, savukārt strādnieku darba samaksa pieauga par 6,5%.

2015. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 190 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildus tiek izmantotas arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2014. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 60% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 27% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.