IZM: Sejas masku nēsāšana gan pedagogiem, gan skolēniem ir efektīvs risinājums Covid-19 samazināšanai

Sejas masku nēsāšana gan pedagogiem, gan skolēniem ir efektīvs risinājums Covid-19 infekcijas samazināšanai, uzskata Izglītības un zinātnes ministrijā.

“Izvērtējot 30 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu pieredzi par masku lietošanas prasībām skolā, redzams, ka 72% gadījumos skolēni skolā obligāti lieto maskas un vairāk nekā pusē no tām maskas sāk lietot no sešu gadu vai pat agrāka vecuma. Analizējot valstu situāciju, var secināt, ka vismaz sešās no tām šobrīd vērojami uzlabojumi, piemēram, tādās smagi skartās valstīs kā Beļģija, Čehija un Francija,” norāda IZM.

Otrdien, 1. decembrī, valdības sēdē nolemts, ka arī Latvijā 1.-4.klašu skolēniem, tāpat kā skolotājiem, mācību stundās un ārpus tām no 2021. gada 4.janvāra jālieto sejas maskas. Maskas bērni var nelietot īpašos gadījumos, ja tas saistīts ar veselības stāvokli. Sejas maskas jālieto arī pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajiem.

Tiek norādīts, ka SPKC speciālisti atzinuši, ka masku nēsāšana ir efektīvāka, ja skolās paralēli tiek ievērota nepieciešamā distance. Latvijā jau no 30. novembra stājies spēkā nosacījums, ka skolās mācību procesa laikā jānodrošina ne mazāk kā 3 kvadrātmetru uz 1 skolēnu. Masku lietošana, distances un higiēnas prasību ievērošana, telpu regulāra vēdināšana – šo piesardzības pasākumu kompleksa īstenošana ļauj cerēt, ka līdz ārkārtējā stāvokļa beigām 2021. gada 11. janvārī situāciju izglītības iestādēs un valstī kopumā izdosies ievērojami stabilizēt, un mācības klātienē varēs atsākt arī vecākās klases.

Arī Pasaules Veselības organizācija akcentējusi, ka masku lietošana bērniem un pusaudžiem skolās jāuzskata par daļu no stratēģijas, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Tāpat ir jāievēro distancēšanās nosacījumi, higiēnas pasākumi, jācenšas ierobežot ikdienas satikšanās un kontaktu loks, izņemot mājas, skolu un darbu pieaugušajiem, kā arī jāizmanto mobilā aplikācija “Apturi Covid”.

Izglītības un zinātnes ministrija aicina skolotājus, vecākus un bērnus ar sapratni izturēties pret jauno prasību par sejas maskas nēsāšanu izglītības iestādēs un citiem drošības pasākumiem.