IIN maksātāji saņemto valsts atbalstu lauksaimniecībai ieņēmumos varēs iekļaut pakāpeniski

Ministru kabinets (MK) apstiprinājis grozījumus noteikumos par individuālo komersantu finanšu pārskatiem ar mērķi noregulēt iedzīvotāja ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem, kas grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā, saņemtā atbalsta uzskaites kārtību.

Grozījumi paredz, ka IIN maksātājiem, kas grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā, saņemtās atbalsta summas (tiešais naudas maksājums, un šī nauda paredzēta ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai vai arī nauda tiks izlietota tikai nākamajā pārskata gadā) iekļaut ieņēmumos pakāpeniski iegādātā ilgtermiņa objekta atlikušajā lietošanas periodā. Tādējādi saņemtais atbalsts netiks ar nodokli aplikts uzreiz, bet pakāpeniski.

Grozījumi izstrādāti, jo saskaņā ar pagājušā gada decembra grozījumiem IIN likumā summas, kas izmaksātas kā valsts vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, no 2010. gada janvāra tiek iekļautas ar IIN apliekamajā bāzē. Līdz ar to šobrīd IIN maksātājiem nav iespējas ieņēmumos iekļaut saņemto atbalsta summu pakāpeniski iegādātā ilgtermiņa objekta atlikušajā lietošanas periodā (līdzvērtīgi kā to nosaka MK noteikumi, kuri attiecas uz uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājiem).

Tādējādi IIN maksātājiem, kas grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā, būs tādi paši saņemtā atbalsta uzskaites nosacījumi kā uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājiem.