Ieguldījums uzņēmuma akcijās: kā nekļūdīties?

Investēt var dažādi – gan ieguldot investīciju fondos, šādi uzreiz iegādājoties daļas vairākos uzņēmumos, gan pērkot kāda noteikta uzņēmuma akcijas. Sākt investēt nav sarežģīti, tomēr līdzekļu ieguldīšana akcijās prasa zināmu sagatavošanos, lai investētā nauda patiešām pelnītu. Luminor Uzkrājumu un ieguldījumu produktu vadītājs Jānis Bebris skaidro, kāda izpēte būtu jāveic, ja vēlaties iegādāties kāda noteikta uzņēmuma akcijas.

Ieiet demo versijā

“Ieguldīšana ir veids kā likt savai naudai strādāt, turklāt laikā, kad inflācija arvien vēl ir augsta, tā palīdz saglabāt vai pat palielināt naudas vērtību. Lai mazinātu riskus un palielinātu potenciālo ieguldījumu atdevi, ir būtiski, lai portfelī ir vairāku uzņēmumu akcijas, kas darbojas dažādās ekonomikas nozarēs un dažādos ģeogrāfiskos reģionos. Akcijas var piedāvāt augstu peļņu, bet tās arī ir īstermiņā pakļautas lielākām svārstībām, tāpēc ieguldīšanu šajā aktīvu veidā labāk veidot ilgtermiņa mērķu sasniegšanai,” stāsta J. Bebris.

Pēti pats vai lūdz palīdzību profesionālim

Ja esat nolēmis darboties individuāli, pirms investīciju veikšanas ieteicams iepazīties ar ieguldījumu pētījumiem un investīciju veidošanas pamatprincipiem. Ļoti svarīgi ir pieņemt pārdomātus, ne uz emocijām balstītus lēmumus. Ja jūtat, ka uz visiem interesējošiem jautājumiem nespējat rast atbildes, varat lūgt palīdzību profesionāliem finanšu konsultantiem, kuri labi orientējas ieguldījumu jomā.

Kāds ir nozares potenciāls nākotnē?

Izpēti, kurām nozarēm paredz straujāko attīstību nākotnē. Ja uzņēmums strādā, piemēram, ar mākslīgā intelekta attīstīšanu, lielo datu analīzi, atjaunojamo enerģiju u.c. perspektīvām jomām, tad pastāv lielāka iespēja, ka tas strādās ar peļņu. Mūsdienās daudzi lielie uzņēmumi savu darbību attīsta vairākos virzienos un arī ģeogrāfiski tie darbojas plaši. Izprotot, kas ir uzņēmuma panākuma atslēga, būs vieglāk arī ieguldīt šajās akcijās un vēlāk izprast uzņēmuma akciju cenas svārstības. Ir jāpievērš uzmanība arī nozares potenciālajiem riskiem. Parasti gan nozares līderi, gan neatkarīgi analītiķi sniedz izsmeļošu informāciju par nozares tendencēm un attīstības perspektīvām. Jo veiksmīgāk kopumā klāsies nozarei, jo lielākas iespējas, ka arī uzņēmums, kas tajā darbojas, augs un attīstīsies.

Iepazīsties ar finanšu datiem

Uzņēmuma finanšu dati ir būtiski, lai novērtētu uzņēmuma finansiālo stāvokli. Izpēti, kura no uzņēmuma darbības sfērām nes lielāko ieguldījumu apgrozījuma un peļņas rādītājos. Svarīgāki pievērst uzmanību ieņēmumiem, peļņai, parādu līmenim un naudas plūsmai. Iepazīsties ar ienākumu pārskata analīzi, peļņas maržām un to, cik efektīvi uzņēmums izmanto savus resursus. Tāpat ir vērtīgi izpētīt uzņēmuma dividenžu politiku un iepriekšējos gados maksāto dividenžu apjomus, salīdzinot šos rādītājus ar nozares standartiem un citiem uzņēmumiem. Bieži uzņēmuma finanšu pārskatus un galvenos finanšu rādītājus var apskatīt vietnē, kas nodrošina akciju iegādi. Tie ir strukturēti investoriem parocīgā veidā. Ļoti noderīgi, ja šādā finanšu analīzē iekļautas arī tirgus analītiķu prognozes.

Kas ir lielākie konkurenti?

Svarīgi noskaidrot arī to, kādi ir izvēlētā uzņēmuma galvenie konkurenti un to attīstības perspektīvās, vai izvēlētajam uzņēmumam ir kādas priekšrocības tirgū. Parasti vienu pakalpojumu vai preci piedāvā ļoti daudz uzņēmumu, bet to finanšu rādītāji un izaugsme būtiski atšķiras. Tam pamatā var būt daudzi faktori, kurus pamanot un izprotot tiks izdarīts veiksmīgāks ieguldījumu lēmums.

Klientu viedoklim ir nozīme!

Izpēti patērētāju apmierinātību ar uzņēmuma ražotajiem produktiem vai sniegtajiem pakalpojumiem. Jo apmierinātāki klienti, jo lielāka ir iespēja, ka uzņēmuma sasniegt savas izaugsmes ambīcijas. Piemēram, auto industrijā augstākais NPS jeb klientu apmierinātības rādītāja ir Tesla automobiļiem. Tas nozīmē, ka produkti apmierina klientu vēlmes un arī nākotnē patērētāji, visticamāk, izdarīs izvēli par labu konkrētā uzņēmuma produktiem.

Sāc ar mazumiņu!

Ja uzņēmums ir izvēlēts, ir ieteicams sākotnēji ieguldīt mazākas naudas summas, kā arī veikt regulāras iemaksas izveidotajā portfelī, iegādājoties papildus jau esošo uzņēmumu akcijas vai arī pievienojot portfelim jaunas akcijas. Tas ļaus samazināt riskus. Ir jāņem vērā, ka finanšu tirgi svārstās un investēšanas periodā būs gan tirgus kāpumi, gan kritumi, tāpēc jāizvairās no impulsīvām, emocionālām rīcībām. Arī brīžos, kad finanšu tirgi piedzīvo grūtākus brīžus, ir jāsaglabā racionāls prāts, jāatceras par ieguldīšanas ilgtermiņa mērķiem un jāpieņem lēmumi, izrietot no tā.

“Ja esat nolēmis investēt tikai akcijās, noteikti papildus jāizveido kādi cita veida likvīdi uzkrājumi. Piemēram, īstermiņa noguldījumi vai ieguldījumi īstermiņa parāda vērtspapīros ir mazāk svārstīgi, un tos nepieciešamības gadījumā ir iespēja ātri realizēt, neciešot zaudējumus,” atgādina bankas eksperts.