Iedzīvotāji pirms vasaras sezonas aicina Rīgas domi nekavējoties ierobežot trokšņa līmeni pilsētā

Iniciatīva “Naktsmieru Rīgai” nosūtījusi atklātu vēstuli Rīgas Domei un atbildīgajām ministrijām, lai aicinātu nekavējoties rīkoties trokšņa jautājumā. Iedzīvotāji gadiem ilgi un atkārtoti ir vērsušies Domē ar iesniegumiem un aicinājumiem regulēt ar izklaižu vietām saistīto jautājumu par troksni Rīgas pilsētā nakts stundās, taču visi centieni pārliecināt Domi rīkoties līdz šim bijuši bez rezultātiem.

2014. gada nogalē pēc SIA „IRIDEJA3″ konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesa lēma, ka Rīgas domes saistošo noteikumu normas par trokšņošanas kontroli Rīgas administratīvajā teritorijā neatbilst Satversmei. Satversmes tiesa uzskatīja, ka jautājumus par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un traucē sabiedrisko kārtību (tātad arī apkārtējo personu mieru, iestāžu un organizāciju normālu darbību), likumdevējs jau ir noregulējis.

Taču dekodifikācijas rezultātā ir radusies nepilnība, ka augstāk minētos jautājumus likumdevējs šobrīd vairs neregulē. Atšķirībā no iepriekšējā regulējuma likumi vairs neparedz administratīvo atbildību juridiskām personām par tādu paaugstinātu trokšņošanu, kas rodas mūzikas atskaņošanas rezultātā un kas traucē sabiedrisko kārtību. Līdz ar to nav iespējams ierobežot un sodīt izklaides vietas par radīto troksni.

Lai veicinātu risinājuma rašanu, kas Rīgas domei un ministrijām nav izdevies jau vairāk nekā 10 gadus, iedzīvotāji 2023. gada janvārī domē vērsās ar savu ierosinājumu, kas bija formulēts kā konkrēts grozījumu projekts, kurā ierosinātā tiesību normas redakcija ir pielāgota noteikumos ietvertā regulējuma formulējumam. Šis ierosinājums Rīgas Domē tika noraidīts, aizbildinoties ar vispārīgām vadlīnijām, kas saņemtas no Tieslietu ministrijas.

Iedzīvotāji ir noguruši no nesamērīgi augsta trokšņa problēmas, ar kuru spiesti saskarties daudzu gadu periodā. Iedzīvotāju pacietība ir beigusies un tādēļ tiek prasīts problēmas nekavējošs risinājums, nevis ilgstošās diskusijas, pārrunas un konsultācijas.

“Šobrīd ar likumiem ir normalizēts tas, ka cilvēki naktīs nevar gulēt, lai gan miegs cilvēkam ir nepieciešams normālai funkcionēšanai. Cik ilgi Domes un ministriju ierēdņi izvairīsies no atbildības? Kā var būt tā, ka jau gadu desmitiem neviens nav ieinteresēts atrisināt un sakārtot pavisam vienkāršu jautājumu? Vai Rīga sevi redz kā postpadomju galvaspilsētu, kurā valda daži spēcīgākie trokšņa reketieri vai kā eiropeisku pilsētu, kurā harmoniski var dzīvot ikviens? Mums ir nepieciešams mūsdienīgs izklaižu vietu un trokšņa regulējums kā tas ir pieņemts citās dinamiskās Eiropas pilsētās, piemēram, Tallinnā, Parīzē vai Briselē. Kamēr tāds tiek izstrādāts, aicinām Domi jautājumu regulēt ar saistošiem noteikumiem,” saka Maija Krastiņa, iniciatīvas koordinatore.

Pasaules Veselības organizācijas Nakts trokšņa vadlīnijas skaidro, ka nakts troksnim, kas pārsniedz noteiktu līmeni, ir kaitīga ietekme uz veselību. Paaugstināts troksnis miega laikā izraisa sirds ritma paaugstināšanos, kā arī izraisa tūlītējas izmaiņas miega stadijās. Vadlīnijās arī atsaucas uz pierādījumiem, kas netieši apstiprina citus paaugstināta trokšņa līmeņa izraisītus ilgtermiņa iedarbības efektus – neapmierinātība, paaugstināts asinsspiediens, miokarda infarkts un pat garīgo slimību attīstība pie sevišķi augsta āra trokšņa.

“Šāds ilgstošs miega trūkums ir spīdzināšana. Esmu divu mazu bērnu tēvs, no tiem viens ir zīdainis. Par kādu valsts ataudzes stratēģiju varam runāt, ja neļaujam ne bērniem, ne vecākiem pat normāli gulēt? Rodas absolūta izmisuma sajūta, ka pat mūsu pamatvajadzības pilnībā tiek ignorētas jau gadiem ilgi,” saka Jānis Lovnieks, centra rajona iedzīvotājs.

Iedzīvotāji aicina Rīgas Domi un atbildīgās ministrijas beidzot rīkoties, sadarboties un veikt visas nepieciešamās darbības, lai iespējami ātri un efektīvi nodrošinātu iedzīvotājiem naktsmieru jau šajā vasarā.

Iedzīvotāji aicina izdarīt grozījumus Rīgas domes 2007.gada 19. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” un/vai pieņemt citus normatīvos aktus, paredzot juridiskām personām administratīvo atbildību par tāda akustiskā trokšņa radīšanu, ar kuru tiek traucēts apkārtējo personu miers un sabiedriskā kārtība.

“Naktsmieru Rīgai” ir iniciatīva, kurā apvienojušies dažādu Rīgas apkaimju iedzīvotāji. Iniciatīva izveidota nolūkā aizstāvēt vietējo iedzīvotāju intereses un veicināt iespējami labvēlīgus vides apstākļus Rīgas pilsētā. Iniciatīvas galvenais uzdevums ir iedzīvotāju aizsardzība pret paaugstinātiem un traucējošiem akustiskajiem trokšņiem nakts laikā.