Iedzīvotāji aizbrauc, apkures parādi pieaug

Ik dienu Latvijas mazpilsētas un laukus pametot ap 30 cilvēku. Visskaudrāk to izjūt komunālo pakalpojumu sniedzēji. Auces novadā gada laikā apkures parādi pieauguši par vairāk nekā 30 % un sasniedz jau 97 000 eiro.