FM Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamentu vadīs Dace Pelēkā

Ar 2023. gada 1. maiju Finanšu ministrijas (FM) Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora amatā pārcels Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora vietnieci nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktori Daci Pelēko. Viņai ir atbilstoša izglītība, profesionālā kvalifikācija un darba pieredze Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora amatam.

Viens no FM būtiskākajiem uzdevumiem tuvākajā periodā, kas jāveic ēnu ekonomikas ierobežošanas politikas jomā, būs izstrādāt jaunu Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2023.-2025. gadam. Tajā jāizvirza izmērāmi un sasniedzami mērķi ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumiem, un to īstenošanai jākļūst par būtisku funkciju ministrijām ar tās padotības iestādēm, kā arī pašvaldībām.

“Lai veicinātu Latvijas ekonomikas izaugsmi un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanu, valdība ir noteikusi uzdevumus jaunā ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna izstrādei, kas paredz ēnu ekonomikas mazināšanu konkrētās tautsaimniecības nozarēs un pasākumu īstenošanu atbildīgajās ministrijās, īpašu akcentu liekot uz ciešu sadarbību starp nevalstisko sektoru un nozaru ministriju pārstāvjiem. Daces Pelēkās kopējā darba pieredze VID pārsniedz 20 gadus, no kuriem lielākā daļa nostrādāta nodokļu administrēšanas jomā, veiksmīgi veidojot profesionālo karjeru un izaugot no galvenā nodokļu inspektora līdz dažādu līmeņu vadītāja amatam nodokļu jomā un kļūstot par VID ģenerāldirektora vietnieku nodokļu jomā. Viņas līdzšinējā pieredze jaunajā amatā būs ļoti noderīga,” uzsver FM valsts sekretāre Baiba Bāne.

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme uzsver arī šī soļa taktisko nozīmi ēnu ekonomikas ierobežošanā: “Es neredzu labāku veidu, kā valstij ātros termiņos nodrošināt tik sarežģītas nozares kā ēnu ekonomikas mazināšanas politikas plānošanas piesaisti reālam darbam un rezultātam. Nenoliedzami, mums VID šāda augsti profesionāla darbinieka atrašana būs izaicinājums, tomēr ir skaidrs, ka Daces Pelēkās pievienošanās rīcībpolitikas plānošanai ir ieguvums un reāls risinājums Latvijā nereti novērotam fenomenam, kad pat it kā labi plāni iegulst plauktos.”

D. Pelēkā VID ģenerāldirektora vietnieka nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktora amatā ir kopš 2018. gada 22. janvāra, ieguvusi profesionālo pieredzi nodokļu jomā, nodrošinājusi pakļautībā esošās patstāvīgās struktūrvienības un pārvaldes darba efektīvu un kvalitatīvu koordinēšanu, lai veicinātu nodokļu brīvprātīgu samaksu, kā arī nodrošinājusi integrētu pieeju nodokļu maksātājiem sniedzamajiem pakalpojumiem un īstenojusi mērķtiecīgus un koordinētus pasākumus nodokļu saistību labprātīgai izpildei, lai veicinātu nodokļu maksātāju uzvedības maiņu.

D. Pelēkā ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu muitas un nodokļu administrēšanā Rīgas Tehniskajā Universitātē, jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē, kā arī ekonomista kvalifikāciju Rīgas Tehniskajā universitātē.