FKTK seko līdzi sankciju ieviešanai pret Krievijas un Krimas amatpersonām

Kā ziņo plašsaziņas līdzekļi, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pievērš uzmanību tam, lai Latvijas finanšu sektors ieviestu starptautiskās sankcijas pret Krievijas un Krimas pussalas amatpersonām.

Kā iepriekš ziņots, Eiropas Savienības (ES) ārlietu ministri pirmdien vienojās par ierobežojošu pasākumu piemērošanu 21 Krievijas un Krimas amatpersonai. Šīs amatpersonas, pret kurām vērstas sankcijas, apdraud Ukrainas teritoriālo vienotību, suverenitāti un neatkarību.

FKTK ir informējusi bankas un citas finanšu iestādes par ES Padomes regulas stāšanos spēkā, kā arī atgādinājusi par pienākumu to ievērot atbilstoši prasībām.

FKTK arī seko līdzi, lai šādas darbības tiktu nodrošinātas visās Latvijas bankās un finanšu iestādēs, ja to klienti atrodas sankciju sarakstā. Tāpat FKTK ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieņemt lēmumu par starptautiski saistošo sankciju piespiedu izpildi, jo Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir organizācija, kas atbildīga par starptautiski noteikto sankciju izpildi un kontroli Latvijas finanšu institūcijās.

FKTK nav tiesīga publiski atklāt, vai starp šīm amatpersonām kādai ir konts Latvijas bankā. Kā ziņo FKTK Komunikācijas daļas vadītāja Laima Auza, saskaņā ar kredītiestāžu likumu klientu dati ir konfidenciāla informācija, kuru nedrīkst izpaust.

BNA Latvia