Faktiskā bezdarba līmenis augustā saglabājies nemainīgs

2023. gada augustā faktiskā bezdarba līmenis Latvijā bija 6,5 %, un kopš jūnija tas nav mainījies, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) darbaspēka apsekojuma dati. Gada laikā faktiskā bezdarba līmenis samazinājies par 0,4 procentpunktiem.

Sieviešu bezdarba līmenis augustā saglabājās 4,7 %, taču vīriešu samazinājās par 0,1 procentpunktu līdz 8,2 %.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētā bezdarba līmenis bija 5,5 %, un kopš jūlija tas ir samazinājies par 0,1 procentpunktu. Salīdzinot ar 2022. gada augustu, reģistrētā bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,3 procentpunktiem.

2023. gada augustā Latvijā bija 61,5 tūkstoši bezdarbnieku (22,2 tūkstoši sieviešu un 39,4 tūkstoši vīriešu), tas ir par 0,7 tūkstošiem mazāk nekā jūlijā, bet par 5,5 tūkstošiem mazāk nekā 2022. gada augustā. Vīriešu bezdarbnieku skaits mēneša laikā ir samazinājies par 0,4 tūkstošiem, taču sieviešu par 0,2 tūkstošiem.

Reģistrētā bezdarba līmenis NVA tiek aprēķināts, izmantojot aģentūras rīcībā esošos datus par reģistrētiem bezdarbniekiem un CSP sniegtos datus par ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātie un bezdarbnieki) darbspējas vecumā. Faktiskā bezdarba līmenim izmanto apsekojuma nekoriģētus ikmēneša novērtējumus.