Enefit Power&Heat Valka: Latvijā nav nepieciešams atbalsts elektrības un siltuma koģenerācijai no fosilā kurināmā

Enefit Power&Heat Valka:  Latvijā nav nepieciešams atbalsts elektrības un siltuma koģenerācijai no fosilā kurināmā

Latvijā pastāvošajam regulējumam par elektrības un siltuma ražošanu koģenerācijā nepieciešami uzlabojumi, jo pašlaik uzturētā atbalsta sistēma pārāk lielu uzmanību velta ražotņu, kas izmanto fosilo kurināmo, piemēram, dabasgāzi, atbalstam. Tādējādi gala patērētājam netiek nodrošināta konkurencē balstīta elektrības un siltumenerģijas cena, kā arī tiek zaudēta iespēja veicināt saistīto nozaru izaugsmi., uzskata enerģētikas uzņēmuma  SIA Enefit Power & Heat Valka pārstāvji.

“Gāzes spēkstacijām maksātais atbalsts izslēdz iespēju Latvijas pilsētās veidot efektīvas koģenerācijas spēkstacijas, kas, izmantojot atjaunojamos energoresursus, ražotu elektrību un siltumu. Tādēļ būtu steidzami jālikvidē šī brīža lielākais tirgus kropļotājs – atbalsts koģenerācijas spēkstacijām, kas izmanto fosilo kurināmo,” uzskata SIA Enefit Power & Heat Valka  valdes priekšsēdētājs Kalevs Martins (Kalev Martin).
Uzņēmums uzskata, ka lielākajās Latvijas pilsētās ir iespējams radīt ar atjaunojamajiem energoresursiem darbināmas koģenerācijas spēkstacijas, kurām nepieciešams mazāks atbalsts nekā ar fosiliem resursiem darbināmām stacijām. Turklāt tās spēs efektīvi konkurēt ar pašreizējiem fosilo kurināmo izmantojošajiem ražotājiem. Tomēr, kamēr pastāv atbalsta sistēma, kas subsidē fosilo resursu izmantotājus, efektīvai elektroenerģijas un siltuma ražošanai no atjaunojamiem resursiem Latvijā nav iespēju attīstīties.  
“Atbildīgajiem likumdevējiem jāapzinās, ka atjaunojama kurināmā izmantošana nodrošina darbavietas gan spēkstacijās, gan arī vietējā mežrūpniecībā un kokapstrādē. Visas trīs Baltijas valstis ir bagātas ar mežiem,” norāda Kalevs Martins. 
Kalevs Martins skaidro, ka vissmagākās sekas būtu, ja valstiskā līmenī tiktu nolemts atbalstīt tikai šķeldas katlumājas un atbalstu turpinātu saņemt dabasgāzes koģenerācijas spēkstacijas: “Šādā gadījumā gala patērētājam pat ilgākā perspektīvā nav nekādu cerību ne uz siltuma, ne elektrības cenas samazināšanos. Turklāt ar šķeldu darbināmas koģenerācijas spēkstacijas ļauj efektīvi izmantot šo resursu, lai ar vienu dedzināšanas procesu iegūtu divus enerģijas veidus – gan elektroenerģiju, gan siltumenerģiju.”
Latvija, Lietuva un Igaunija darbojas vienotā elektrības tirgū, tāpēc ir svarīgi, lai atjaunojamās enerģijas atbalsts Baltijas valstīs būtu savstarpēji saskaņots un sniegtu labākās iespējamās nākotnes attīstības perspektīvas. Pirms jaunās atbalsta sistēmas ieviešanas būtu ieteicams arī sagaidīt Eiropas Komisijā gatavotos grozījumus par atjaunojamās enerģijas ražošanai maksājamo atbalstu. Tomēr galvenais, ko jāatceras Ieviešot specifisku atjaunojamās enerģijas atbalsta mehānismu, ir fakts, ka katra valsts tagad ir vienota Baltijas tirgus daļa, kas ar savu individuālo rīcību ietekmē tirgu kopumā. Tāpēc Baltijas valstu valdībām būtu ieteicams savstarpēji saskaņot plānojamā atbalsta pamatprincipus un apmērus, kā arī apsvērt atjaunojamās enerģijas pārrobežu regulējumu.