Embargo skartie nodokļu atvieglojumus izmanto maz

Neraugoties uz ievērojamiem zaudējumiem, ko cietuši Latvijas uzņēmumi Krievijas noteiktā embargo dēļ, līdz novembra sākumam tikai 31 uzņēmums ir pieteicies Valsts ieņēmumu dienesta (VID) piedāvātajai iespējai atlikt nodokļu nomaksu uz laiku. Nodokļu brīvdienas lūguši vien trīs uzņēmumi no Krievijas embargo visvairāk skartās – piena – nozares.

VID informē, ka no 14. augsta līdz 1. novembrim VID ir saņēmis 37 iesniegumus no 31 nodokļu maksātāja, kuri lūdz pagarināt nodokļu nomaksas termiņu, kā iemeslu minot situāciju Krievijas tirgū un eksporta samazinājumu uz Krieviju. VID uzsver, ka visi faktori ir savstarpēji cieši saistīti. Savos iesniegumos komersanti norādījuši, ka politiskā situācija un sankcijas būtiski ietekmē komersantu naudas plūsmu un debitoru naudas plūsmu, izraisa preču un pakalpojumu cenu samazinājumu tirgū, komersantu ienākumu samazinājumu.

Latvijas lielākais piena pārstrādes uzņēmums Food Union ir viens no retajiem šīs nozares uzņēmumiem, kurš ir pieteicies VID nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumam. «Nodokļu brīvdienas mums dod iespēju naudu, kuru mēs būtu pārskaitījuši valsts budžetā par sociālajiem nodokļiem, atlikt uz vēlāku laiku, savukārt to naudu izmantot, Latvijas zemniekiem samaksājot par pienu. Tā pašlaik ir prioritāte,» Neatkarīgajai uzsvēra a/s Rīgas piena kombināts (Food Union grupa) valdes priekšsēdētājs Normunds Staņevičs.

Krievijas embargo sekas izjūt arī mazāki uzņēmumi, pat tādi, kuriem nav bijis eksports uz Krieviju. Cesvaines piena vadītāja Dzintra Simsone Neatkarīgajai stāstīja, ka uzņēmums ir sagatavojis visus dokumentus, lai iegūtu sertifikātu Krievijas tirgum, taču inspektori pārbaudīt uzņēmumu vēl nav ieradušies. Tāpēc Cesvaines piens nav eksportējis savu produkciju uz Krieviju. «Taču līdzās tiešiem zaudējumiem visa piensaimniecības nozare Latvijā cieš arī netiešos zaudējumus, jo Krievijas embargo satricināja ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un pat pasaules piena tirgu,» stāstīja Dz. Simsone. Uzņēmums sekmīgi eksportē produkciju uz Franciju, Baltkrieviju un nule kā sācis vest savu ražojumus arī uz Izraēlu. Arī šajos tirgos, pēc Dz. Simsones teiktā, jūtamas Krievijas krīzes sekas. Cesvaines piens septembrī interesējās VID par iespēju atlikt PVN un saņēma no VID pozitīvu atbildi.

Šobrīd VID ir sagatavojis 19 pozitīvos lēmumus (kopējā summa 475,37 tūkst. EUR), 7 iesniegumi ir atsaukti, viena lēmuma pieņemšana ir atlikta līdz VID ģenerāldirektora lēmuma pieņemšanai audita lietā, 5 gadījumos atteikts sadalīt termiņos nodokļu samaksu, 5 iesniegumi ir izskatīšanas procesā. VID skaidroja, ka atteikumu iemesli bijuši vairāki, piemēram, nodokļu parādi, iepriekš piešķirto termiņa pagarinājumu grafiku neievērošana, nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana, kā arī sakarā ar neizrādīto vēlmi sadarboties ar VID (nodokļu maksātāji neiesniedza pieprasītos dokumentus).

VID atgādina, ka no 1. oktobra vairākām uzņēmumu kategorijām pieejams plašāks valsts atbalsts nodokļu saistību izpildes jomā.

Ilze Šteinfelde