Elektroenerģijas cenas kāpums tiks kompensēts maznodrošinātām,trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm

Atbalsts saistībā ar elektroenerģijas kopējās cenas kāpumu no 2015. gada 1. janvāra tiks sniegts aizsargātajiem lietotājiem, kas ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona) vai daudzbērnu ģimene, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam), atgādina Ekonomikas ministrija.

Lai esošajā mēnesī trūcīgā vai maznodrošinātā ģimene (persona) saņemtu aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, tai iepriekšējā mēnesī ir jābūt piešķirtam trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Pašvaldībām būs pienākums informēt AS “Latvenergo”, kas 2015.gadā sniegs atbalstu aizsargātajiem lietotājiem, un nākošos aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējus par ģimenēm (personām), kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

Ja daudzbērnu ģimene vēlēsies saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, tai jāvēršas pie AS “Latvenergo”, apliecinot atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam. Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums šādai daudzbērnu ģimenei tiek sniegts visa 2015. gada ietvaros.

Atbalstu varēs saņemt arī tad, ja ģimene dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā, klientam būs jānorāda līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

Visām mājsaimniecībām, kuras pašlaik nav AS “Latvenergo” klienti un kuras vēlas saņemt aizsargātā lietotāja pakalpojumu jau no 2015.gada 1.janvāra, līdz 2014. gada 15. decembrim ir jānoslēdz līgums ar AS “Latvenergo” un jāizvēlas sev piemērotākais Elektrum produkts. Par elektroenerģijas apjomu, kas norēķinu periodā pārsniegs minēto aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma apjomu (t.i. 100 kilovatstundas trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) un 300 kilovatstundas daudzbērnu ģimenei), aizsargātais lietotājs maksās AS “Latvenergo” piedāvāto un viņa izvēlēto elektroenerģijas cenu vai AS “Latvenergo” noteikto universālā pakalpojuma cenu.

No 2016.gada aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu uz diviem gadiem nodrošinās konkursa kārtībā izvēlēts elektroenerģijas tirgotājs. Konkursa priekšmets būs aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas pienākums/saistības ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu. Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas nosacījumi, finansēšanas apjoms un kārtība tiks noteikta 2015.gadā.