Eksperti ASV sola drīzu globālās ekonomikas atveseļošanos

ASV žurnāls CEO Q Magazine publicējis īpašu institūta veidotu ziņojumu par to kā ekonomiskā krīze varētu attīstieties ASV 2009. un 2010.gadā. Ziņojumā ietverta arī intervija ar Starptautiskā vadības institūta prezidentu Med Yones, kurš bija viens no nedaudzajiem, kas šī brīža globālo ekonomisko krīzi paredzēja jau 2007.gada sākumā, apstrīdot ASV prezidenta, Federālo Rezervju Vadītāja un tā brīža populāro ASV ekonomistu viedokli.

Intervijā Yones pauž viedokli par patreizējā ASV prezidenta Obamas ekonomikas politiku, kā arī skaidro kādas sekas varētu izraisīt dažādu stratēģisku lēmumu pieņemšana, minot pozitīvos un negatīvos ASV un globālās ekonomikas attīstības virzienus, kā arī izvirzot savu redzēju par to, kad un kā varētu sākties nākamais ekonomikas augšupejas posms.

“Nav jēgas mēģināt izvairīties no tirgus korekcijām. Ikvienai valstij, kuru ir ietekmējusi globālā ekonomiskā krīze vajadzētu domāt par iespējami ātrākiem un efektīvākiem ekonomikas atveseļošanas plāniem, palielinot tās konkurētspēju starptautiskajā tirgū un uzlabojot biznesa vidi valstī, lai tā atkal kļūtu pievilcīga investoriem. Katrai valstij jādefinē tās prioritātes – nozares, kuras tiks atbalstītas un attīstītas ilgtermiņā. Latvijas gadījumā jāpievērš uzmanība tam, lai eksporta pieaugums būtu vairāk uz preču pievienotās vērtības ne izejvielu rēķina. Lai stimulētu ekonomikas attīstību, ir jāveido uzņēmējdarbības vide, kas ļautu radīt jaunas darba vietas tieši mazos un vidēji lielos uzņēmumos, kā arī jāatbalsta inovāciju projekti. Šāda stratēģija palīdzētu nošaut trīs zaķus ar vienu šāvienu; radītu jaunas ilgtspējīgas darba vietas, atbalstītu spēcīgas vidējās šķiras veidošanos un caur inovāciju attīstību palielinātu valsts konkurētspēju, stāsta Yones.

Šī gada Jūnijā Med Yones apmeklēs vairākas Eiropas Savienības un Austrumeiropas valstis, tai skaitā Baltijas valstis un Krieviju, lai tiktos ar investoriem un politiķiem un dalītos pieredzē un savā redzējumā par reģiona nākotni.

Avots: BNA Latvia