Eiropas Parlaments prasa Krievijai atbrīvot ieslodzītos ukraiņu pusaudžus

Eiropas Parlaments ceturtdien rezolūcijā prasīja Krievijai nekavējoties atbrīvot no ieslodzījuma Ukrainas nepilngadīgos Tihranu Ohanisjanu un Mikitu Hanhanovu.

Parlaments prasa nekavējoties izbeigt tiesvedību, atcelt visas apsūdzības pret Tihranu Ohanisjanu (Тігран Оганнісян) un Mikitu Hanhanovu (Микита Ханганов). Abi pusaudži tika aizturēti pērn un apsūdzēti par to, ka viņi it kā plānojuši sabotāžu uz Berdjanskas dzelzceļa. Abi zēni tika piekauti un spīdzināti ar elektrošoku, lai izspiestu atzīšanos, un viņiem pašlaik draud līdz pat 20 gadiem ieslodzījuma.

Parlaments aicina Starptautisko Sarkanā Krusta komiteju atvieglināt abu nepilngadīgo drošu atgriešanos Ukrainas kontrolētajā teritorijā un ANO ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi jautājumos par vardarbību pret bērniem veikt izmeklēšanu šajā lietā un kriminālvajāšanā iesaistītās personas iekļaut ES sankciju sarakstā. EP deputāti arī prasa atbrīvot visus Ukrainas pilsoņus, kurus nelikumīgi aizturējusi Krievija.

Tāpat EP deputāti nosoda Krievijas veikto Ukrainas bērnu piespiedu pārvietošanu uz Krieviju un Baltkrieviju, nelikumīgo adopciju un centienus uzspiest “pāraudzināšanu”. Viņi atkārtoti aicina Komisiju un Padomi pieņemt ES un Ukrainas bērnu aizsardzības tiesību aktu kopumu, kas paredzēts bērniem, kuri bēg no kara vai ir cietuši karā, un prasa Eiropas Savienībai darīt vairāk, lai izbeigtu smagos pārkāpumus pret bērniem kara zonās.

Rezolūcija tika pieņemta ar 425 balsīm par, 3 pret un 15 atturoties.