Dundagas novada domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks atkāpjas no amata

Ceturtdien Dundagas novada domes sēdē Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts (“Mūsu cilvēkiem”) un priekšsēdētāja vietnieks Jānis Mauriņš (“Mūsu cilvēkiem”) paziņoja par atkāpšanos no amata.

27. janvārī rakstveidā domei saņēma iesniegumus no domes priekšsēdētāja Alda Felta un viņa vietnieka Jāņa Mauriņa, ka atbilstoši likuma Par pašvaldībām 66. pantam viņi atkāpjas no domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata ar 2021. gada 27. janvāri.

Likuma Par pašvaldībām 66. pants nosaka «Domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks var atkāpties no ieņemamā amata, rakstveidā paziņojot par to domei. Šādā gadījumā domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai domes sēdei, kad viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks».

Tā kā domes sēde notiek šodien 28. janvārī, priekšsēdētāja Alda Felta un viņa vietnieka Jāņa Mauriņa pilnvaras izbeidzās sākoties domes sēdei.

Dundagas novada pašvaldības nolikuma 67. pants nosaka Ja domes sēdē nepiedalās domes priekšsēdētājs un/vai domes priekšsēdētāja vietnieks, deputāti ar klātesošo balsu vairākumu no sava vidus ieceļ domes sēdes vadītāju». Lai 28. janvāra domes sēde notiktu, visi 9 deputāti par domes sēdes vadītāju iecēla deputātu Aldi Feltu.

Aldis Felts un Jānis Mauriņš turpina pildīt deputātu pienākumus.

Foto: F64