Dūklavs: Pareizi mērķēts ES atbalsts ražošanai veicinās pārtikas lielāku pieejamību iedzīvotājiem

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs no 28. līdz 30. septembrim apmeklēs neformālo ES lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdi Milānā. Neformālo ES lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdi rīko ES Padomē prezidējošā valsts Itālija, kas par vienu savas prezidentūras mērķiem izvirzījusi ES plašāku iesaisti pasaules apgādē ar pārtiku, informē Zemkopības ministrija.

Viens no tuvāko desmitgažu svarīgākajiem uzdevumiem būs līdz 2050. gadam nodrošināt ar pārtiku deviņus miljardus pasaules iedzīvotāju. Atbalstot nabadzības mazināšu pasaulē, Latvijas uzskata, ka ES, pirmkārt, ir jānodrošina pieņemams dzīves līmenis ES dalībvalstīs. Lai arī viens no Kopējās lauksaimniecības politikas mērķiem ir nodrošināt ES iedzīvotājus ar kvalitatīvu pārtiku par pieņemamām cenām un vienlaikus arī adekvātus ienākumus ES lauksaimniekiem, ES īstenotie atbalsta pasākumi lauksaimniecības preču un pārtikas ražošanai pagaidām ir nepietiekami. Turklāt jaunie tiešo maksājumu instrumenti nenodrošina vienlīdzīgus ieņēmumus ES lauksaimniekiem – zemākais tiešo maksājumu līmenis Latvijā starp ES dalībvalstīm papildus rada zemāko saistītā atbalsta apjomu, kas ierobežo vienlīdzīgu konkurenci lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanā.

Šajā kontekstā Latvija uzsver arī pašreizējo problēmsituāciju lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarēs, ko izraisījis Krievijas importa aizliegums ES lauksaimniecības produktiem. Ņemot vērā pārprodukcijas problēmu, ko radījis šis aizliegums un, ko nākotnē varētu radīt līdzīgas situācijas, ES būtu jāpievērš uzmanība arī atbalsta pasākumiem pārtikas produktu bezmaksas izplatīšanai u.tml. labdarības pasākumiem, risinot pārtikas nodrošinājuma problēmu trūcīgajiem iedzīvotājiem un sociālajās iestādēs, kas vienlaikus būtu nozīmīgs atbalsts lauksaimniecības un pārtikas preču ražotājiem.

Latvija arī norāda, ka mūsdienās būtiska problēma ES ir pārtikas izšķērdēšana, kam par iemeslu ir pārprodukcija, nepārdomāta produktu virzīšana tirgū, produkta bojājumi, tirdzniecības noteikumi un neatbilstoša krājumu pārvaldība. Ir grūti samērot pārtikas atkritumu apjomu palielināšanos ES ar faktu, ka miljoniem cilvēku citās pasaules vietās cieš badu vai dzīvo nabadzībā pašā ES. Līdz ar to, lai samazinātu pārtikas izmešanu atkritumos, ir jāiesaista visi pārtikas piegādes ķēdes dalībnieki un jārisina dažādie izšķērdēšanas iemesli katrā nozarē.

Neformālās padomes noslēgumā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ES dalībvalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrus aicinās uz Latviju, jo 2015. gada pirmajā pusgadā Latvija būs prezidējošā valsts ES Padomē. ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru neformālā padome Latvija plānota no 2015. gada 31. maija līdz 2. jūnijam.