Darbinieki vislabprātāk no sava darba devēja šī gada izskaņā vēlētos saņemt prēmiju, dāvanas un papildu brīvdienas

Gada noslēguma tuvošanās darba vietās ienes ne tikai rūpes par ikdienas darbiem un uzņēmuma plānu izpildi, tas arī ir laiks, kad uzņēmumi saka “paldies” saviem darbiniekiem par gada laikā paveikto.

Pētījumu kompānija Kantar veica aptauju ar mērķi noskaidrot, ko darba ņēmēji Latvijā vislabprātāk sagaidītu no sava darba devēja šī gada izskaņā. Pētījuma rezultāti atklāj, ka vairākums jeb trīs no četriem (76%) darba ņēmējiem Latvijā no sava darba devēja šī gada izskaņā vislabprātāk sagaidītu prēmiju.

Trešā daļa jeb 35% darba ņēmēju ir norādījuši, ka no sava darba devēja šī gada izskaņā vēlētos saņemt dāvanas darbiniekiem, teju ceturtā daļa (24%) – papildu brīvdienas, piektā daļa (20%) – balli/ pasākumu darba kolektīvam, 15% – dāvanas darbinieku bērniem, teju desmitā daļa (9%) – rakstisku vai mutisku apsveikumu/ pateicību par paveikto, 4% – svētku pasākumu darbinieku bērniem, 3% – ballei/ pasākumam paredzētās naudas ziedošanu labdarībai, bet 1% – ko citu.

Savukārt 4% aptaujāto algoto darbinieku ir norādījuši, ka nevēlētos saņemt neko.

Jāatzīmē, ka dāvanas darbiniekiem salīdzinoši biežāk no darba devēja darba ņēmēji, kuru ģimenes sarunvaloda ir cita (ne latviešu), darbinieki ar vidējo izglītību, strādnieki, kā arī darbinieki ar vidējiem ģimenes ienākumiem mēnesī (EUR 301-500 uz vienu ģimenes locekli “uz rokas”), savukārt salīdzinoši retāk – darbinieki, kuru ģimenē ir 2 un vairāk bērnu.

Raksturīgi, ka darba devēja organizētu svētku pasākumu darbinieku bērniem salīdzinoši biežāk sagaida darba ņēmēji vecumā no 35 līdz 44 gadiem, aptaujātie, kuru ģimenē aug 2 un vairāk bērnu, savukārt retāk – 45-54 gadus veci darbinieki.

Dāvanas darbinieku bērniem salīdzinoši biežāk no darba devēja sagaida darba ņēmēji vecumā no 35 līdz 44 gadiem, cittautieši (ne latvieši), darbinieki ar vidējiem ģimenes ienākumiem mēnesī (EUR 301-500 “uz rokas” uz vienu ģimenes locekli), darbinieki, kuriem ir bērni un tie, kuru ģimenē ir 4 cilvēki un vairāk, savukārt retāk – 55-65 gadus vecie darbinieki, kā arī tie, kuru ģimenē ir tikai 2 cilvēki.

Interesanti, rakstisku vai mutisku apsveikumu/ pateicību par paveikto salīdzinoši biežāk vēlētos saņemt tie darba ņēmēji, kuri dzīvo vieni paši.

Jāatzīmē, ka salīdzinoši retāk balli/ pasākumu darba kolektīvam vēlētos saņemt strādnieki, kā arī iedzīvotāji ar salīdzinoši zemākiem ienākumiem uz vienu ģimenes locekli mēnesī.

Attiecībā uz prēmiju, papildu brīvdienām, kā arī pasākumam paredzētās naudas ziedošanu labdarībai, būtiskas atšķirības sociāli demogrāfiskajās grupās neiezīmējas.