Citadeles koncerns 9 mēnešus strādājis ar 23 miljonu eiro lielu peļņu

Šī gada trešo ceturksni Citadeles koncerns noslēdzis ar gandrīz 23 miljonu eiro neauditēto peļņu, kas ir par 56% vairāk nekā 2013. gada attiecīgajā periodā, informē banka.

Citadeles koncerns šogad uzrādījis ievērojami labākus finanšu rādītājus nekā iepriekšējā gadā.

„2014. gada sniegumu pamatā ir skaidra bankas stratēģija galvenajos segmentos un darbinieku piederības sajūta Citadeles attīstības vīzijai. Skaidra virzība uz privātā akcionāra piesaisti ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem šogad, un, neskatoties uz laika resursiem, ko šis process prasa, Citadele ir attīstījusies ļoti sekmīgi. Bankas bilance nostiprinās, un pelnītspēja aug. Banka 2014. gadā ir palielinājusi savu daļu kreditēšanas apjomos, un viens no galvenajiem mērķiem pēc privātā akcionāra piesaistes ir saglabāt šo tempu, jo Latvijas ekonomikai šobrīd ir ļoti svarīga finansējuma pieejamība,” norāda bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

Citadele ir viena no nedaudzajām bankām Latvijā, kurai turpina palielināties kredītportfelis, finansējot uzņēmumu attīstību. 2014. gadā 3 ceturkšņu laikā Citadele parakstīja kredītu līgumus par 157 miljoniem eiro, bankas kredītportfelim sasniedzot 956 miljonus eiro.

Citadeles grupas neauditētie dati liecina, ka 2014. gada trešajā ceturksnī grupas kopējie aktīvi sasniedza 2,6 miljardus, no kuriem 1,4 miljardi ir augsti likvīdi aktīvi, kas sastāv no naudas atlikumiem bankās un vērtspapīriem.

„Lai arī par pilntiesīgiem bankas akcionāriem investori varēs kļūt nākamā gada pirmajā ceturksnī, skaidrība par akcionāru statusu jau šobrīd bankai būtu ieguvums. Privātā investora piesaistes darījums ļaus palielināt bankas pamatkapitālu un stabili attīstīties. Ņemot vērā ekspertu un konsultantu atzinumus, mūsu pašu pieredzi ar potenciālajiem investoriem un ieguvumus bankas klientiem un Latvijas ekonomikai, mēs atbalstām akcionāru vēlmi sakārtot tehniskos jautājumus un parakstīt valdības apstiprināto līgumu. Būtiski, ka tikai pēc līguma parakstīšanas potenciālie investori beidzot varēs komunicēt ar sabiedrību par saviem plāniem un akcionāru sastāvu – esam pārliecināti, ka būs daudz labu un interesantu ziņu,” atzīst G. Beļavskis.