Cenas produktiem un pakalpojumiem varētu celties šovasar

Kā plašsaziņas līdzekļos izteicās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, cenas varētu celties pēc tam, kad beigsies cenu paralēlās atspoguļošanas periods.

Endziņš ir pārliecināts, ka daļa uzņēmēju izmantos iespēju noapaļot cenas uz augšu. Viņš gan arī norādīja, ka tie uzņēmumi, kuri vēlējās savu preču un pakalpojumu cenas noapaļot uz augšu, to jau ir izdarījuši. Endziņš pieminēja, ka nereti uzņēmumi izvēlas noapaļot cenas, jo tas atvieglo grāmatvedības darbu.

Kā ziņots plašsaziņas medijos, 80% Latvijas iedzīvotāju domā, ka uzņēmēji ir rīkojušies godīgi eiro ieviešanas laikā.

Cenu paralēlās atspoguļošanas periods latos un eiro sākās 2013. gada oktobra sākumā un turpināsies līdz 2014. gada jūnija beigām. Aprēķinot cenas precēm un pakalpojumiem, uzņēmumi var izmantot tikai oficiālo valūtas kursu – viens eiro ir 0,70804 lati.

BNA Latvia