BVKB: 11% pārbaudīto izglītības iestāžu nepieciešams uzlabot drošību

Būvniecības valsts kontroles birojs līdz 25. augustam ir apsekojis 261 izglītības iestādi Latvijā, kas veido gandrīz pusi jeb 40% no visām apsekotajām ēkām vasaras periodā. Lielākā daļa jeb 89% apsekoto izglītības iestāžu ir teicamā vai labā stāvoklī, informē birojā.

“Lai Vispārējie Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kā arī jaunais mācību gads varētu noritēt ar pārliecību, ka mūsu bērni uzturas drošās ēkās, šovasar Biroja prioritāte bija izglītības iestāžu apsekošana. Ar gandarījumu jāatzīst, ka no pašvaldībām un skolu vadības saņēmām lielu pretimnākšanu un atbalstu pārbaužu veikšanā, turklāt pārliecinošs vairums iestāžu ir labā stāvoklī, bet konstatētās nepilnības ir iespējams novērst un tās neapdraud ēkas drošību,” uzsver BVKB direktors Pēteris Druķis.

No apsekotajām izglītības iestādēm 66% atrodas Rīgā, 15,7% – Kurzemē, 8% – Zemgalē, 5,7% – Vidzemē, bet 4% – Latgalē. Kā primārās tika pārbaudītas pirmskolas izglītības iestādes un vispārējās izglītības skolas, bet izglītības iestāžu apsekošana vēl turpināsies.

7% no apsekotajām izglītības iestādēm ir teicamā stāvokli, bet 82% – labā stāvoklī, kas nozīmē, ka ēkas ekspluatācija ir droša. Kā atbildīgas saimniekošanas piemērus var minēt Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu, Rīgas 34. vidusskolu un Rīgas Pirmsskolas izglītības iestādi “Kurzeme”.

Savukārt 11% pārbaudīto ēku ir apmierinošā stāvoklī un nepieciešams uzlabot to drošību, kas nozīmē, ka ēkās konstatētas nepilnības, kas tās īpašniekam jānovērš konstatētās nepilnības un par izpildi jāziņo Birojam. Lielākoties konstatētās nepilnības ir saistītas ar nepietiekamu ēkas mehānisko stiprību, kā arī lietošanas drošības un vides pieejamības prasību pārkāpumiem.

Birojs 2015. gada pirmajos sešos mēnešos jau pārbaudījis gandrīz 600 publisko ēku visā Latvijā un konstatējis, ka tikai 15% no visām apsekotajām valsts, pašvaldību un privātajām ēkām pilnībā atbilst visām drošības prasībām. Līdz gada beigām Birojs plānojis pārbaudīt 2000 publisko ēku visā Latvijā, īpašu uzmanību otrajā pusgadā pievēršot izglītības iestādēm, viesnīcām un birojiem. Kopš šā gada 1. jūlija sekmīgi uzsākta arī jauno būvobjektu kontrole.