Brante: Skaidrības par biļešu pašizmaksu patiesībā nav

Pagājušā gada maijā publiskotajā Valsts kontroles (VK) Revīzijas ziņojumā «Sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu noteikšana Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību «Rīgas satiksme» (RS) ir secināts, ka RP SIA «Rīgas satiksme» noteiktais un no 2014.gada spēkā esošais tarifs EUR 1,20 ir paaugstināts. Vai var ticēt tam, ka biļetes pašizmaksa šogad ir 1,175 eirocenti?

Tas, ka Rīgas sabiedriskā transporta biļešu cenas pēc vēlēšanām agrāk vai vēlāk tiks celtas, bija skaidrs jau tajā brīdī, kad Rīgas pašvaldība paziņoja par 60 eirocentu vērto braukšanas biļeti. Lai kā arī saimniekotu Rīgas pašvaldības uzņēmums «Rīgas satiksme», šī cena tomēr ir pārāk «mīlīga», un tādu atļauties varētu tikai ļoti bagāti cilvēki ļoti bagātā pilsētā ar milzu nodokļiem pašvaldības budžetā. Pirms vēlēšanām, protams, vajadzēja dabūt savā pusē visus iespējamos balsotājus par Ušakova un Amerika cilvēku sarakstiem, tādēļ radušos robus finansēs lēto biļešu dēļ kādu laiku vajadzēja piesegt. Ir tikai divi jautājumi – vai šogad biļešu noteiktā pašizmaksa ir pareizi un korekti aprēķināta, ievērojot Ministru kabineta (MK) noteikumus Nr.341 (15.05.2012.), kas nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 16.pantu un vai valstij jādotē Rīgas sabiedriskais transports?

Pirms meklēt atbildes uz šiem jautājumiem, var, protams, piebilst – daudzās Eiropas pilsētās sabiedriskā transporta biļešu cenas ir vēl augstākas, bet šāds salīdzinājums ir vismaz nekorekts, jo nav salīdzināms minimālo algu līmenis. Tāpat arī nevar runāt par kaut kādu kaut cik nopietnu biļešu cenu un atlaižu politiku un saprātīgu pasažieru plūsmas regulēšanu. Piemēram, būtu saprotami, ja nestrādājošajiem pensionāriem braukšana bez maksas būtu zināmās dienas stundās, kad lielākajai daļai strādājošajiem nav jādodas uz darbu, bet pārējā laikā pensionāri maksātu biļetes puscenu. Tāpat būtu saprotami, ja, piemēram, biļete vienā virzienā ar konkrētu sabiedrisko transportu būtu derīga 1,5 h un, izkāpjot kādā pieturvietā, būtu iespēja turpināt ceļu ar to pašu biļeti 1,5 h laikā. Jebkurā gadījumā ir varianti, kā organizēt satiksmes plūsmu, turklāt Eiropas pilsētu prakse ir dažāda, ar to var iepazīties, jo tā nav šo pilsētu noslēpums. Taču jautājums par to, kā labāk organizēt satiksmes plūsmu, netiek risināti, un diskusijas par to nenotiek.

Minimālās algas saņēmējiem sabiedriskais transports ļoti sadārdzināsies – tiem, kuri uz darbu brauc ar vienu transporta līdzekli, mēnesī nāksies maksāt vismaz 46 eiro, bet tie, kuriem vajadzīgi divi – nāksies tam tērēt vismaz divreiz vairāk. Mēnešbiļetes šo problēmu neatrisina, jo nedod nopietnu ietaupījumu. Patiesībā daļa minimālās algas saņēmēju vienkārši vairs nevarēs atļauties braukt ar sabiedrisko transportu, jo gandrīz visa alga aizies komunālo pakalpojumu apmaksai un sabiedriskajam transportam.

Tātad pagājušā gada maijā publiskotajā Valsts kontroles Revīzijas ziņojumā galvenie secinājumi ir:

– RP SIA «Rīgas satiksme» noteiktais un no 2014.gada spēkā esošais tarifs EUR 1,20 ir paaugstināts, un viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksas aprēķinā izmantotie dati par prognozēto pasažieru skaitu nav balstīti uz pamatotiem un objektīvi vērtētiem pieņēmumiem;

– Revīzijā konstatēts, ka, sabiedriskā transporta kopējās izmaksās uzrādot visus izdevumus, bet neuzskaitot visus pasažierus, viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksa tiek nepamatoti paaugstināta. Līdz ar to Revīzijā secināts, ka pasažieri, kuri sabiedrisko transportu izmanto par maksu, sedz arī to pasažieru pārvadāšanas izmaksas, kuriem saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, bet kuru uzskaite netiek veikta;

– 2014.gada prognozētie sabiedriskā transporta pakalpojumu izmaksu aprēķina dati ir pamatoti ar finanšu un vadības grāmatvedības uzskaites 2013.gada datiem, tomēr, izlases veidā pārbaudot RP SIA «Rīgas satiksme» iesniegto informāciju, ir konstatēta ne tikai nepamatota izdevumu attiecināšana uz sabiedriskā transporta pakalpojumu izmaksām, bet arī darījumi, kas norāda uz iespējamu nelietderīgu vai neracionālu sabiedrības līdzekļu apsaimniekošanu, tā nepamatoti palielinot RP SIA «Rīgas satiksme» sniegtā sabiedriskā transporta pakalpojuma pašizmaksu;

– Izlases veidā pārbaudot izdevumu uzskaiti pa izdevumu posteņiem, konstatēts, ka dažas izdevumu pozīcijas pilnībā attiecinātas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem, lai gan izdevumu būtība attiecas vai varētu attiekties arī uz citiem izmaksu veidiem (piemēram, administrācijas izmaksām) vai saimnieciskās darbības virzieniem

Revīzijas ziņojumā teikts arī, ka daļu darījumu nevar uzskatīt par ekonomiskiem un lietderīgiem. Biļešu cenā, piemēram, tika ieskaitīti izdevumi par nekustamā īpašuma brīvprātīgo apdrošināšanu, atkritumu izvešanu, deratizāciju, asenizāciju, tualešu maiņu, notekūdeņiem, aku tīrīšanu, signalizācijas un videonovērošanas sistēmu apkopi un remontu. Lai gan pakalpojumi tiek sniegti arī projektos un saimnieciskās darbības virzienos, kas nav saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, tomēr izmaksas pilnā apmērā tiek attiecinātas uz sabiedrisko transportu. Tāpat arī RS veikusi samaksu par darbinieku privātajām vajadzībām izlietoto degvielu, izdevumus attiecinot uz sabiedriskā transporta pakalpojumu izdevumiem. Valsts kontroles atklāto pārkāpumu, aplamību un ačgārnību uzskaitījumu varētu turpināt, un tas ir garš, bet, izlasot Revīzijas ziņojumu, ir skaidrs, ka biļešu cena, maigi izsakoties, ir rēķināta ļoti savdabīgi.

VK saistībā ar Revīzijas rezultātiem iesniedza RS virkni ieteikumu situācijas uzlabošanai un uzņēmumam bija jāiesniedz laika grafiks, kas paredz, cik ilgā laikā ieteikumi jāievieš. Ieteikumu ieviešanas termiņš bija šā gada 2.janvāris, vienīgi ieteikuma par atalgojuma sistēmas uzlabošanu vadošajiem darbiniekiem un administrācijas speciālistiem izpildes termiņš ir 2016.gada 30.decembris.

Šobrīd uzņēmuma pārstāvji esot ņēmuši vērā visus Valsts kontroles aizrādījumus 2014.gada vasarā un iesnieguši arī atskaiti par Valsts kontroles ierosinājumiem par situācijas uzlabošanu – vismaz tā apgalvo RS valdes priekšsēdētājs Leons Bemhens.

Vai tagad biļešu pašizmaksa tiešām ir aprēķināta pareizi? Šodien, 19.janvārī, jautājumus par biļešu cenas pašizmaksas aprēķināšanu uzdevu Valsts kontrolei un rakstiski saņēmu atbildes.

Jautājums: Vai VK bija iespēja pārliecināties par to, ka biļešu pašizmaksas metodika jau ir mainīta un ka tā atbilst MK noteikumiem?

VK atbilde: VK 06.01.2015. ir saņēmusi vēstuli no RS par veiktajām darbībām ieteikumu ieviešanā. Tā kā RS sniegtā informācija ir ļoti vispārīga, VK lūgusi RS iesniegt visus pamatojošos dokumentus – pētījumus, ekspertu atzinumus, jaunos iekšējos tiesību aktus, un tml. RS vēstulē, kas VK saņemta 06.01.2015., ir norādījusi, ka izstrādāta jauna instrukcija» Sabiedriskā transporta tarifa aprēķināšanas metodika». VK rīcībā tās nav. Tātad VK nav vēl bijusi iespēja to vērtēt.

Jautājums: Vai ir mainīta pasažieru plūsmas aprēķināšanas metodika? Vai VK bija iespēja pārliecināties par izpildīto?

VK atbilde: Kā jau minējām, VK nav pietiekamas informācijas, lai vērtētu, vai ieteikums ir (vai tiek) ieviests. Saņemto informāciju par prognozēto kopējo pārvadāto pasažieru skaita noteikšanu VK nodos izvērtēšanai Satiksmes ministrijas ekspertiem.

Jautājums: Vai VK uzskata par pamatotu, kā jaunie tarifi šobrīd ir aprēķināti?

VK atbilde: VK rīcībā nav informācijas, lai varētu izvērtēt jauno tarifu pamatotību.

Ieva Brante, juriste, ģimenes tiesību speciāliste