Biznesa Akadēmija: Veiksmīga komanda sākas ar tās vadītāju

Biznesa vadība nav tas vieglākais darbs – tas prasa ne tikai būt izcilam līderim, bet arī padziļinātas zināšanas un prasmes stratēģiskajā vadībā. Efektīvs vadītājs ir tāds, kas spēj izveidot spēcīgu komandu, bet arī motivēt un attīstīt savu komandu. Tikpat augstu vērtējama arī stratēģiskā domāšana, pastāvīga attīstība un spēja definēt uzņēmuma mērķus un uzdevumus. Lai palīdzētu ikvienam veiksmīgi vadīt biznesu, Biznesa Akadēmija piedāvā uzņēmējdarbības un biznesa vadības apmācības.

Aktuālākās zināšanās saistībā ar biznesa vadību un izaugsmi piedāvā vairāki semināri, kuru apmeklēšana var nodrošināt konkurētspējas paaugstināšanu.

Šobrīd “Biznesa Akadēmijas” klientiem tiek dota iespēja apgūt kursus attālināti:

E–APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.

Apmācības ir iespēja iegūt profesionālu kvalifikāciju, pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt svarīgākās zināšanas, lai veidotu veiksmīgu uzņēmumu.

Plašāka informācija par apmācībām šeit: https://registreties.lv/biznesa-vadiba

Publicitātes materiāls