Biznesa Akadēmija lietvežiem nodrošina teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas

Lietvedība ir viena no jomām, kas regulāri saskaras ar dažādam pārmaiņām un likuma grozījumiem. Līdzīgi kā grāmatvedībā, arī lietvedībā lielu lomu spēlē zināšanu atjaunošana un regulāra izaugsme. Jāsaka gan, ka ar lietvedību mūsdienās saskaras ne tikai lietveži – bieži gadās, ka lietvedības vešana uzņēmumā tiek uzticēta arī ofisa menedžerim, sekretārei un grāmatvežiem.

Vienlaikus jāņem vērā, ka lietvedis – tas ir ļoti atbildīgs amats, jo atbildīgajam lietvedim ir ne tikai jākontrolē dokumentu aprite organizācijā, bet viņš ir arī galvenais arhīva uzraugs. Lietveža pienākumos ietilpst biznesa korespondence vadība, strukturētas dokumentācijas bāzes izveidošana, noteiktās likumdošanas izpilde.

Nelielās organizācijās, kur vienkārši nav iespēju nolīgt lietvedi, bet jūs nevarat iztikt bez viņa pakalpojumiem, šiem uzdevumiem tiek piesaistīta persona, kas ieņem sekretāra amatu.

Lai palīdzētu lietvežiem vienmēr būt uzdevumu augstumos, Biznesa Akadēmija šobrīd piedāvā vairākas aktuālas apmācības lietvežiem un to pienākumu izpildītājiem.

Biznesa Akadēmijas apmācības palīdzēs ikvienam no mums izprast lietvedības būtību un tās nozīmi organizācijā, apgūt rekvizītu noformēšanas prasības, iepazīties ar Elektronisko dokumentu likumu, iemācīties noformēt dažāda veida dokumentus un iepazīties ar dažādiem dokumentu sistematizēšanas veidiem, kā arī izprast arhivēšanas būtību.

Plašāka informācija par aktuālākajām lietvedības apmācībām >>> https://registreties.lv/lietvediba