Banku sektora peļņa sasniegusi 275 miljonus eiro

Banku sektors kopumā 2014. gada pirmajos desmit mēnešos darbojies ar peļņu 275 milj. eiro apmērā, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotie dati par Latvijas banku darbību.

Kopējo noguldījumu apmērs banku sektorā oktobrī palielinājies par 0.1% jeb 19.6 milj. eiro, sasniedzot 21,05 miljardus eiro.

Oktobrī rezidentu noguldījumi pieauguši par 11.2 milj. eiro, bet nerezidentu – par 8.4 milj. eiro. Rezidentu noguldījumos pieaugusi mājsaimniecību noguldījumu pozīcija, savukārt valdības, finanšu institūciju un nefinanšu uzņēmumu noguldījumi samazinājušies.

Rezidentu kredītportfelis oktobrī samazinājies par 0.5%, t.sk. mājsaimniecību – par 0.4% bet uzņēmumu – par 0.6%, savukārt nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums pieaudzis par 10.2% un to lielā mērā veicinājuši nerezidentu finanšu institūciju pieprasījuma kredīti, kas nodrošināti ar vērtspapīriem. Tādējādi kopējais banku kredītportfelis oktobrī pieaudzis par 0.9%.

Oktobrī ar peļņu darbojās 14 Latvijas bankas un trīs ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 84.2%).