Bankas četros mēnešos nopelnījušas teju 118 miljonus eiro

Banku sektors kopumā 2014.gada pirmajos četros mēnešos darbojās ar peļņu 117,9 miljonu eiro apmērā un tas bija par 11,1% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 106,2 miljonus eiro.

Kā informē Finanšu un kapitāla tirgus (FKTK) komisijas pārstāve Marija Makareviča, aprīlī ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un četras ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 87,4%).

Aprīlī banku sektora kopējais aktīvu apmērs salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi nebūtiski pieauga (par 0,01%) un aprīļa beigās joprojām bija 27,9 miljardi eiro, raksta Apollo.lv.

Banku piesaistīto kopējo noguldījumu atlikums aprīlī pieauga par 0,3% jeb 56 miljoniem eiro, t.sk. nerezidentu noguldījumi palielinājās par 1,6% jeb 144,9 miljoniem eiro.

Savukārt rezidentu noguldījumi samazinājās par 0,9% jeb 88,8 miljoniem eiro, ko ietekmēja privāto uzņēmumu noguldījumu sarukums, bet mājsaimniecību noguldījumi pieauga. Aprīļa beigās kopējais noguldījumu apjoms Latvijas bankās sasniedza 19,1 miljardu eiro, t.sk. rezidentu noguldījumi – 9,6 miljardi eiro, bet nerezidentu noguldījumi – 9,5 miljardi eiro.

Banku sektora kopējais kredītportfelis mēneša laikā pieauga par 0.4%, t.sk. rezidentu korporatīvais kredītportfelis auga par 0,4%, ko galvenokārt ietekmēja rezidentu finanšu institūcijām izsniegto kredītu pieaugums, savukārt nefinanšu sabiedrībām izsniegto kredītu atlikums turpināja samazināties – par 0,8%.

Rezidentu mājsaimniecību kredītportfelis samazinājās par 0,7%, bet nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums pieauga par 3,8% pēc gandrīz 5% krituma pagājušajā mēnesī.