Bankas cels cenas

Eiropas Centrālās bankas (ECB) noteiktā negatīvā depozītu likme banku klientus Latvijā tiešā veidā neietekmēs – par naudas glabāšanu bankā samaksa iekasēta netikšot. Taču bankas centīsies kompensēt savu izmaksu pieaugumu citādākā veidā. Tuvāko mēnešu laikā savu pakalpojumu cenrāžus mainīs trīs bankas Latvijā – lielākoties palielinot maksu par skaidras naudas darījumiem.

Eiropas centrālās bankas lēmums nozīmē, ka par depozīta izvietošanu Centrālā bankā komercbankām ir jāpiemaksā. Komercbankām tas, protams, rada papildu izmaksas, taču tas nenozīmē, ka bankas arī no klientiem par naudas glabāšanu bankā prasīs samaksu. Swedbank, SEB, Citadele, Nordea un citas bankas NRA.lv apliecināja, ka šobrīd tās nav plānojusi ieviest maksu par privātpersonu konta apkalpošanu. „Mēs augstu vērtējam klientu noguldījumus un, cik vien iespējams, centīsimies izvairīties no negatīvu procentu likmju piemērošanas klientu noguldījumiem, „diplomātiski izteicās SEB bankas Finanšu tirgus pakalpojumu vadītājs Andris Lāriņš.

Tai pašā laikā vismaz trīs bankas tuvāko mēnešu laikā ir plānojušas ieviest izmaiņas savu pakalpojumu cenās. Nordea banka ar 1. jūliju iekasēs maksu 2 eiro apmērā par bankas karšu izņemšanu filiālē. Tāpēc Noreda iesaka izvēlies saņemt karti pa pastu, jo klientiem šis pakalpojums ir par brīvu. Ar 1. jūliju Nordea klientiem dārgāka kļūs arī skaidras snaudas darījumu veikšana. Tai pašā laikā visām kredītkartēm ir samazināta komisijas maksa par kartes aizvietošanu no n 21,34 eiro uz 10 eiro.

Bankā Citadele no 3. jūlija tiks paaugstināta komisijas maksa par skaidras naudas iemaksas un izmaksas pakalpojumiem filiālēs. „Kā alternatīvu aicinām klientus izvēlēties veikt skaidras naudas iemaksu bankomātos, kur šis pakalpojums ir bez maksas. Pilsētās, kurās nav iemaksu bankomāti, arī turpmāk privātpersonas varēs filiālēs iemaksāt naudu savā kontā bez komisijas maksas. Palielināsies arī apkalpošanas maksa par pārskaitījumiem filiālēs, kā arī pēc klientu pieprasījuma veiktiem maksājumu apliecinājumiem un kontu izrakstiem filiālēs, „Neatkarīgajai skaidroja bankas Citadele Privātpersonu un MVU apkalpošanas direkcijas vadītāja Dace Priede.

Savukārt DnB banka ar 20. augustu palielinās komisijas maksu par maksājumu kartes steidzamu izgatavošanu vai aizvietošanu ( šobrīd šis pakalpojums maksā 14,23 eiro, pēc 20. augusta – 23 eiro). Ar šo datumu tiks arī vienādotas komisijas maksas par norēķinu konta un karšu darījumu izrakstu saņemšanu filiālē. Par periodu līdz vienam mēnesim komisijas izmaksa tiks palielināta, bet par periodu, kas ir vairāk nekā viens mēnesis – samazināta.

To, vai jau tā ļoti zemās termiņnoguldījumu likmes banku klientiem Latvijā varētu sarukt vēl vairāk, Citadele noliedza, uzsverot, ka noguldījumu likmes nav Citadeles klientiem nav plānots samazināt. SEB Private Banking investīciju stratēģis Ingus Grasis uzskata, ka nākotne depozītu likmes klientu noguldījumiem drīzāk varētu palielināties.

Viedokļi

Andris Lāriņš, SEB bankas Finanšu tirgus pakalpojumu vadītājs:

– ECB negatīvā depozītu procentu likme, pirmkārt, skars finanšu sektoru un komercbanku noguldījumus ECB. Negatīva likme skars arī tos komercbanku naudas līdzekļus ECB kontos, kuri pārsniedz obligāto rezervju normas prasības. Negatīva ECB depozītu procentu likme ir jauna situācija eiro zonā un paies kāds laiks līdz tirgus dalībnieki apzinās visas no šīm negatīvajām procentu likmēm izrietošās sekas.

Pati par sevi likmju pazemināšana atstātu mazākas sekas, jo iepriekšējos mēnešos bija vērojams neliels eiro īstermiņa procentu likmju kāpums (ECB likmes nebija mainījušās) sakarā ar naudas apjoma izmaiņām tirgū. Tagad veicot izmaiņas naudas apjomā komplektā ar procentu likmju pazemināšanu vajadzētu pazemināties Euribor likmju līmenim.

Reinis Jansons, Swedbank Uzkrājumu un apdrošināšanas atbalsta daļas Latvijā vadītājs:

Eiropas centrālās bankas lēmums noteikt negatīvu īstermiņa likmi, par kādu bankas var izvietot savus līdzekļus eiro zonas centrālajās bankās, tiešu ietekmi uz klientiem neatstāj. Tomēr šī lēmuma ietekmē ir mazinājusies Euribor vērtība, kas, piemēram, iepriecina lielu daļu kredītņēmēju. Jāteic, gan, ka kritums ir samērā mazs un būtisku kredīta maksājuma samazinājumu cilvēki neizjūt.

Noguldījumu jomā zemas likmes jau ir ilgāku laiku, kur vērojama tendence mudināt klientus noguldīt uz lielāku termiņu mazinot īstermiņa depozītu noguldīšanas iespējas. Noteikt negatīvas likmes privātajiem noguldītājiem nav ierasta prakse, jo īstermiņa situācijas dēļ šāds lēmums var būtiski ietekmēs sabiedrības paradumus, kas ilgtermiņā bankām nestu ievērojami lielākus izaicinājumus. Turklāt izsniegtie kredīti tiek finansēti no noguldītāju līdzekļiem, kas varētu aizplūst nelabvēlīgu apstākļu ietekmē un bankām radīt nepieciešamību piesaistīt jaunu finansējumu.

Kaspars Jansons, bankas Citadele Resursu pārvaldības daļas vadītājs:

– ECB lēmums samazināt bāzes likmi un noteikt negatīvu likmi eirozonas bankām par kontu atlikumiem centrālajā bankā vispirms ietekmēs tieši komercbankas. Tomēr paredzams, ka vismaz tuvākajā laikā bankas necentīsies tieši piemērot likmi uz klientu naudas atlikumiem banku kontos un negatīvas likmes nepiemēros.

ECB lēmumam nav tiešas ietekmes uz komercbanku depozītu likmēm, tās vairāk ietekmē attiecīgās bankas resursu nepieciešamība, starpbanku likmes, konkurence un citi faktori.

Ilze Šteinfelde