Augustā rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 0,3 %

2022. gada augustā, salīdzinot ar 2021. gada augustu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. Produkcijas apjoms apstrādes rūpniecībā samazinājās par 2,6 %, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 6,2 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 20,2 % (būtiski palielinoties koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas apjomam un gāzes piegādei patērētājiem).

Šī gada augustā no kopumā 22 apstrādes rūpniecības nozarēm produkcijas izlaides samazinājumu uzrādīja 13 nozares, tai skaitā divas no trim pēc īpatsvara lielākās – koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana un pārtikas produktu ražošana (kritums attiecīgi par 8,8 % un 3,7 %). Ražošanas apjoma kritums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 31,9 %, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 21,5 % un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 14,2 %.

Savukārt produkcijas izlaide pieauga dzērienu ražošanā – par 27,5 %, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 17,5 %, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 14,0 % un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 8,5 %.

2022. gada augustā, salīdzinot ar 2022. gada jūliju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,6 %, tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5,7 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4,4 %, bet apstrādes rūpniecībā bija samazinājums par 1 %.

Apstrādes rūpniecības apgrozījums

2022. gada augustā, salīdzinot ar 2021. gada augustu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri koriģētiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 10 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 17,6 % un eksportā – par 6,1 % (tai skaitā eirozonā – par 18 %, bet ārpus eirozonas bija kritums par 1,8 %).

2022. gada augustā, salīdzinot ar 2022. gada jūliju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli koriģētiem datiem samazinājās par 3,1 %. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 0,1 % un eksportā – par 4,6 % (tai skaitā eirozonā – par 1,9 %, bet ārpus eirozonas – par 6,7 %).