Atklāti trīs jauni saslimšanas gadījumi ar Āfrikas cūku mēri

Trijās Latvijas piemājas saimniecībās konstatēts Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūkām, informē Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Āfrikas cūku mēris konstatēts kādā saimniecībā Staiceles pagastā, kur tika turēta viena cūka, sešu cūku saimniecībā Ambeļu pagastā un trīs cūku saimniecībā Vecsalienas pagastā.

Visi trīs Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi ir notikuši 3. jeb kritiskajā teritorijā, tādēļ jaunie saslimšanas gadījumi šīs teritorijas robežas nepaplašina.

Pārtikas un veterinārais dienests saimniecībās veic visus nepieciešamos pasākumus Āfrikas cūku mēra apkarošanai.

Ap slimības skartajām dzīvnieku novietnēm trīs kilometru rādiusā ir noteikta aizsardzības zona, bet desmit kilometru rādiusā – uzraudzības zona. Šajās teritorijās pastiprināti tiks kontrolēts mājas un meža cūku veselības stāvoklis.

Karantīnas zonās pastiprināti kontrolēs arī dzīvnieku transporta līdzekļu kustību.

Tāpat aizsardzības zonā aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus aizsardzības zonas vismaz 40 dienas pēc slimības skartās saimniecības dezinfekcijas.

Lai pasargātu dzīvnieku novietni, piemājas saimniecību no Āfrikas cūku mēra,

PVD aicina stingri ievērot biodrošības pasākumus:

– neturēt cūkas āra aplokos, jo tās var kontaktēties ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;
– dzīvnieku kopšanai izmantot tikai šim darbam paredzētu apģērbu un apavus, kuri netiek lietoti ārpus novietnes;
– pie ieejas novietnē nodrošināt apavu dezinfekciju, novietnē regulāri veikt tīrīšanu un dezinfekciju;
– izvērtēt, kur stāv pakaiši, ruloni, kur atrodas salmu kaudzes – tie var būt inficēti, ja tiem ir piekļuvušas meža cūkas;
– neizmantot cūku pakaišiem salmus, jo tie var saturēt Āfrikas cūku mēra vīrusu;
– cūkām nedot zaļbarību un pagalmos pļautu zāli;
– mājas cūkām aizliegts izbarot virtuves atkritumproduktus, īpaši bīstami ir meža cūku izcelsmes atkritumprodukti;
– atgriežoties no meža pēc ogošanas, sēņošanas un medībām, notīrīt apavus, īpaši to zoles;
– informēt PVD teritoriālo pārvaldi, ja mežā atrasts meža cūkas līķis;
– sekot cūku veselības stāvoklim un, ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties izsaukt veterinārārstu.

Pārtikas un veterinārais dienests atgādina, ka par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

Slimības uzliesmojuma gadījumā saimniecībā vai dzīvnieku novietnē valsts kompensācijas varēs saņemt tikai tad, ja cūkas būs reģistrētas un ievērotas biodrošības prasības!

Jauni Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi periodiski tiek reģistrēti arī kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā.