Ar Stradiņa slimnīcas jaunbūves vērtējumu nesteidzas

Būvdarbi visā Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunajā korpusā netiks atsākti ātri – tāds secinājums izriet no Rīgas pilsētas būvvaldes teiktā.

Būtībā ir jāveic gandrīz vai pārprojektēšana, jo projekta autoriem un konstruktoram tiek prasīts pārrēķināt šaubīgo būves elementu nestspēju. Arī jaunizveidotais Būvniecības valsts kontroles birojs pārbauda slimnīcas jaunā korpusa būvniecību un savu atzinumu sola aprīļa vidū. Rīgas būvvalde šobrīd ir ļoti sīks siets, caur kuru neļauj izsijāt projekta nepilnības.

NRA.lv jau vēstīja, ka slimnīcas jaunajā korpusā pat ar aci saskatāms, ka kolonnas ir šķības, daži paneļi – bojāti, bet pagrabstāvs atgādina ar ūdeni pildītu baseinu acīmredzot nekvalitatīvas hidroizolācijas dēļ. Šie gan nav visi konstatētie trūkumi. Eksperts atzinis, ka 18 pārseguma siju deformācijas pirmajā un otrajā blokā ir uzskatāmas par būtiskām, tāpēc nepieciešams veikt visu deformēto siju pārbūvi, kā arī nomainīt vairākus pārseguma paneļus, kam atšķēlušies stūri vai sabojāts nesošais stiegrojums.

Būvvaldes pārstāve Ilze Žūka informē, ka atļauja atsākt būvdarbus netiks izsniegta, kamēr nebūs saņemta informācija par deformāciju novēršanas risinājumiem. Būvvaldē ir saņemti vairāki ekspertu atzinumi, tajā skaitā arī neatkarīga eksperta atzinums. Tagad projekta autoriem un konstruktoram jāpārrēķina slodzes un jāiesniedz detalizēts piedāvājums, kā tiks novērsti konstrukciju un citi defekti, tad vēlreiz visa dokumentācija jāsaskaņo būvvaldē, kur to pārbaudīs neatkarīgs eksperts. Būvvaldē uzsver, ka defektu novēršanas risinājumiem būs jāizstrādā arī darbu veikšanas projekts, kurā visām veicamajām darbībām jābūt atspoguļotām ļoti detalizēti, norādot pat to, kādi tehnoloģiskie risinājumi ir veicami katrā konkrētā gadījumā. Pēc tam celtniekiem tiks dots laiks novērst trūkumus. Visbeidzot būvvaldes darbinieki uz vietas pārbaudīs, vai viss ir izdarīts saskaņā ar iesniegtajiem risinājumiem, un tikai pēc tam būvnieki drīkstēs atsākt būvdarbus visā objektā. «Vēl ne tik ātri visā objektā drīkstēs atsākt būvdarbus,» konstatē I. Žūka.

Antra Gabre