Apstrādes rūpniecības apjomi oktobrī gada laikā nedaudz samazinājās

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2023.gada oktobrī, salīdzinot ar 2022.gada oktobri, pēc neizlīdzinātiem datiem samazinājās par 1,3%, savukārt pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem samazinājums bija nedaudz straujāks – par 3,9%. Jāatzīmē, ka mēnešu griezumā šis bija mērenākais samazinājums šogad. Apstrādes rūpniecības apjomu samazinājums ir vērojams jau 11. mēnesi pēc kārtas. Kopumā gada desmit mēnešos apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi bija par 5,8% mazāki nekā atbilstošajā periodā pirms gada.

Jāatzīmē, ka dažādās rūpniecības apakšnozarēs attīstības tendences ir atšķirīgas. Šī gada oktobrī gada griezumā lielākā ietekme apstrādes rūpniecības apjomu samazinājumā bija gatavo metālizstrādājumu (-5,9%), nemetālisko minerālu (-8,2%) un poligrāfijas (-21,8%) ražošanas apjomu kritumam. Nedaudz mērenāk samazinājās kokapstrādes (-1,1%) ražošanas apjomi. Savukārt oktobrī gada griezumā pieauga pārtikas produktu (+7,9%), elektrisko iekārtu (+14%) un tekstilizstrādājumu (+30,9%) ražošanas apjomi.

Oktobrī gada griezumā par 6,7% samazinājās arī apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās. Nedaudz straujāk samazinājās vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi – par 7%, mērenāk – eksportā realizētās produkcijas apjomi – par 6,5%. Būtiski saruka koksnes un tās izstrādājumu, kā arī ķīmisko vielu un produktu realizācija. To daļēji kompensēja pārtikas produktu realizācijas apjomu pieaugums.

Paredzams, ka turpmākajos gada mēnešos apstrādes rūpniecības izlaides apjomu samazinājumi būs mērenāki nekā gada 2.un 3.ceturksnī, ko joprojām ietekmēs vājš ārējais pieprasījums un ģeopolitiskā nenoteiktība. Šajā situācijā jāturpina meklēt jaunas piegāžu iespējas un preču noieta tirgi.