Apstrādes rūpniecībā ražotāju cenas turpina samazināties

2015. gada augustā, salīdzinot ar jūliju, ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā Latvijā samazinājās par 0,6 %, cenām samazinoties gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai par 0,4 %, gan eksportētajai produkcijai – par 0,7 procentiem, norāda Ekonomikas ministrija.

Kopumā šī gada astoņos mēnešos ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā samazinājās par 0,6 %, vietējā tirgū realizētai produkcijai samazinājās par 1 %, bet eksportētājai produkcijai – par 0,2 %. Šogad augustā vērojams straujākais cenu kritums kopš krīzes (2009. gada beigas).

Šī gada astoņos mēnešos ietekmīgākais ražotāju cenu pieaugums nozaru griezumā bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 7,3 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 6,7 % un elektrisko iekārtu ražošanā – par 3,6 %. Ražotāju cenu pieaugumu šajās nozarēs noteica eksportētās produkcijas cenu pieaugums.

Lielākā pazeminošā ietekme šī gada astoņos mēnešos bija ražotāju cenu samazinājumam pārtikas produktu ražošanā – par 2,5 %, koksnes izstrādājumu ražošanā – par 2,1 % un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā –par 2,6 %. Ražotāju cenu kritumu koksnes izstrādājumiem noteica straujāks cenu kritums eksportētajai produkcijai, savukārt pārtikas produktu ražošanā cenas saruka gan vietējā tirgū realizētajai, gan eksportētajai produkcijai, kas saistīts ar Krievijas noteiktajiem tirdzniecības ierobežojumiem. Jāatzīmē, ka arī pasaules pārtikas cenas janvārī-jūlijā samazinājās – par vairāk kā 16 procentiem. Savukārt nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas nozarē cenas straujāk samazinājās vietējā tirgū realizētajai produkcijai dēļ vājā pieprasījuma būvniecības nozarē.

Gada griezumā 2015. gada augustā ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā bija par 1,3 % zemākas nekā gadu iepriekš. Ražotāju cenas gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai, gan eksportētājai produkcijai augustā bija attiecīgi par 2,1 % un 0,8 % zemākas nekā pirms gada, kas galvenokārt skaidrojams ar straujo energoresursu cenu kritumu kopš 2014. gada vidus. Jāatzīmē, ka 2015. gada augustā pasaules enerģijas, rūpniecības izejvielu un lauksaimniecības izejvielu cenas bija būtiski zemākas nekā pirms gada.

Sagaidāms, ka šogad kopumā apstrādes rūpniecības ražotāju cenas būs zemākas nekā 2014. gadā. To ietekmēs kopējais pieprasījums gan vietējā tirgū, gan eksporta tirgos. Tā kā lielākā daļa saražotās produkcijas tiek realizēta eksporta tirgos, tad ražotāju cenu līmeni lielā mērā ietekmē eksportētās produkcijas ražotāju cenu svārstības, ko pamatā noteiks cenu tendences pasaulē, pasaules izejvielu cenu dinamika, kā arī tirdzniecības ierobežojumi starp ES un Krieviju.