Apstiprināts rīcības plāns pārtikas produktu eksporta veicināšanai uz Krieviju

Ministru kabinets šodien, 20.jūlijā, apstiprināja rīcības plānu pārtikas produktu eksporta veicināšanai uz Krievijas Federāciju. Plāna galvenais mērķis ir uzlabot Latvijas pārtikas preču eksporta nosacījumus uz Krieviju.

KF ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas tirdzniecības partneriem un līdere Latvijas lauksaimniecības produktu eksporta partnervalstu starpā – 2009.gadā uz KF tika eksportēti 19% no visa lauksaimniecības produktu eksporta un 48% no visa Latvijas lauksaimniecības produktu eksporta uz trešajām valstīm. Turklāt, pārtikas nozare ir viena no nozīmīgākajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, kas 2009.gadā veidoja 22% no apstrādes rūpniecības IKP vērtības un ir eksporta vērtības ziņā vērtīgākais Latvijas eksporta sektors. Lai gan š.g. sākumā Pārtikas un veterinārajā dienestā bija atzīti 1325 pārtikas uzņēmumi, kuriem ir tiesības eksportēt savu produkciju uz KF, bieži vien izskan uzņēmēju neapmierinātība ar dažādiem sarežģījumiem eksportējot pārtikas preces uz KF.

Kā nozīmīgākos sarežģījumus un šķēršļus pārtikas preču eksportam uz KF uzņēmēji min laikietilpīgu robežšķērsošanu un neprognozējamas muitas procedūras, atšķirīgu sanitāro un fitosanitāro standartu piemērošanu, laikietilpīgu eksportētāju atzīšanas procedūru un dažādas tirdzniecības barjeras. Vienlaikus, ir nepietiekams atbalsts pārtikas uzņēmumiem ārējo tirgu apgūšanai.

Lai sekmētu Latvijas pārtikas preču eksportu uz KF, Ekonomikas ministrija, sadarbībā ar Zemkopības, Ārlietu, Finanšu ministrijas, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas, Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības un biedrības „Rīgas Šprotes” pārstāvjiem ir izstrādājusi rīcības plānu pārtikas produktu eksporta veicināšanai uz Krievijas Federāciju.

Plānā ir paredzēti četri darbības virzieni, kuros iekļauti konkrēti pasākumi, kas veicami 2010.gadā papildus esošajiem eksporta atbalsta pasākumiem, veicinot Latvijas pārtikas ražotāju komersantu sadarbību, sekmējot vienošanās noslēgšanu starp Latviju un KF par piena, gaļas produktu un konditorejas izstrādājumu piegādēm uz KF, kā arī īstenojot Latvijas uzņēmumu politisko lobēšanu tikšanās laikā ar KF amatpersonām.

Paredzēts, ka Plāna īstenošanas rezultātā tiks atvieglots un sekmēts Latvijas pārtikas preču eksporta pieaugums un Krieviju. Plānā ir paredzēts arī paplašināt līgumtiesisko bāzi ar KF, kā arī radīt labvēlīgākus nosacījumus Latvijas eksporta attīstībai, nodrošinot vienotu kritēriju ieviešanu gaļas un piena produktu eksportam, vienkāršojot gaļas un piena produktu eksporta procedūru, samazinot tirdzniecības tehniskās barjeras konditorejas izstrādājumu realizācijai KF tirgū, kā arī uzlabojot loģistikas sistēmu Latvijas produkcijas eksportam uz KF.

Vienlaikus, paredzēts iekļaut pārtikas nozares uzņēmējus valsts atbalsta programmā „Ārējo tirgu apgūšana” , kā arī veicināt pārtikas uzņēmumu sadarbību eksportam uz KF.

Autors: BNA Latvia