Apstiprina ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību piena nozarē

Otrdien, 17. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību piena nozarē. Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību šī atbalsta mērķtiecīgai piešķiršanai Latvijas piena ražotājiem, nosakot objektīvus kritērijus un ņemot vērā embargo ietekmi uz konkrētiem ražotājiem, vēsta ZM.

Jau ziņots, ka Eiropas Komisija piešķīra pagaidu ārkārtas atbalstu Lietuvas, Latvijas un Igaunijas piena ražotājiem kopumā 28,7 miljonu eiro apmērā, no kuriem Latvijai iedalīti 7,7 miljoni eiro, lai reaģētu uz Krievijas importa embargo radītajiem tirgus traucējumiem, būtiski samazinoties piena iepirkuma cenām. Tā iemesla dēļ piena ražotājiem visās trīs Baltijas valstīs veidojās likviditātes problēmas. Saskaņā ar noteikumu projektu atbalstu par laikā no 2014. gada augusta līdz oktobrim pārstrādei piegādātiem piena apjomiem piešķirs ražotājiem, kuriem uz 2015. gada 1. janvāri bija piena piegādes kvota un reģistrētas slaucamas govis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem.

Novērtējot Krievijas noteiktā embargo ietekmi uz konkrētiem piena ražotājiem, ZM analizēja Lauksaimniecības datu centra (LDC) rīcībā esošos ikmēneša piena iepirkuma datus, ko iesniedz piena kvotu sistēmā reģistrētie pircēji. Šie dati norādīja, ka piena iepirkuma cena ir samazinājusies vienlīdz būtiski visiem piena ražotājiem Latvijā. Līdz ar to šajā aspektā var uzskatīt, ka embargo ir vienādi ietekmējis visus Latvijas piena ražotājus, kas piegādāja pienu pārstrādei. Savukārt, ņemot vērā to, ka kopš embargo ieviešanas piena iepirkuma cena pazeminājās laikā no augusta līdz oktobrim (kopumā par 20%), bet novembrī un decembrī bija vērojams neliels vidējās piena iepirkuma cenas kāpums, par atskaites periodu pārstrādei pārdotā atbalsttiesīgā piena apjoma noteikšanai katram piena ražotājam ir laiks no 2014. gada augusta līdz oktobrim. Tāpat, ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt ražotājus, kuri turpina ražot, neskatoties uz embargo radītajām problēmām, tiek noteikta papildu prasība par piegādes piena kvotu un reģistrētām slaucamām govīm vai telēm, kas vecākām par 18 mēnešiem, uz 2015. gada 1. janvāri.

Nosacījumi atbalsta piešķiršanai tika saskaņoti ar Latvijas lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām.

Atbalstu aprēķinās un izmaksās Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz LDC rīcībā esošajiem datiem. Tā kā ražotājiem uz atbalstu nebūs jāpiesakās, lai Lauku atbalsts dienests varētu veikt atbalsta izmaksu, ir noteikta prasība, ka ražotājam jābūt reģistrētam vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā.