Āfrikas cūku mēris turpina uzsliesmot, atrastas beigtas vairākas mežacūkas

Šajā nedēļas nogalē Krāslavas un Dagdas novadā konstatētas vairākas beigtas mežacūkas, kuram pašlaik tiek veiktas analīzes, lai noskaidrotu, vai viņas bijušas slimas ar Āfrikas cūku mēris. Analīzes tiek veiktas arī divām mājas cūkām, kuras, iespējams, saslimušas ar lauksaimniecības postošo sērgu.

Ņemot vērā Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu, ar vēlmi saņemt saimniecību biodrošības izvērtējumu Pārtikas un veterinārā dienestā (PVD) pēc palīdzības vērsušies sešu karantīnas teritorijā esošo saimniecību pārstāvji.

PVD regulāri dodas uz Āfrikas cūku mēra karantīnas teritoriju, lai skaidrotu iedzīvotājiem, kā būtu jārīkojas, lai pasargātu cūkas no saslimšanas risku.

Kā iepriekš ziņojām, 26. jūnijā trīs mežacūkām Baltkrievijas robežas apkārtnē tika konstatēts Āfrikas cūkas mēris. Slimībai izplatoties Saeimā tika pieņemts lēmums izsludināt ārkārtas situāciju Āfrikas cūku mēru skartajās teritorijās. Lēmums būs spēkā līdz 1.oktobrim.

24. jūlijā Saeima ārkārtas sēdē apstiprināja valdības lēmumu, kas paredz paplašināt Āfrikas cūku mēra ārkārtas situācijas teritoriju.

Valdība nolēma, ka Āfrikas cūku mēra ārkārtas situācijas zonā iekļaujama Krievijas un Igaunijas pierobeža, Valkas, Ludzas, Alojas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Rēzeknes, Burtnieku, Kocēnu, Priekuļu, Strenču, Beverīnas, Raunas, Smiltenes, Alūksnes, Apes, Viļakas, Balvu, Baltinavas, Kārsavas, Preiļu, Rugāju un Riebiņu novadi.

Ārkārtas situācija jau iepriekš izsludināta Daugavpils novada Ambeļu pagastā, Biķernieku pagastā, Salienas pagastā, Skrudalienas pagastā, Demenes pagastā, Dubnas pagastā, Laucesas pagastā, Maļinovas pagastā, Naujenes pagastā, Tabores pagastā, Vecsalienas pagastā, Višķu pagastā, Aglonas novadā, Krāslavas novadā, Dagdas novadā, Isnaudas pagastā, Istras pagastā, Nirzas pagastā, Zilupes novadā, Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, Mākoņkalna pagastā, Pušas pagastā, Ludzas novada Brigu pagastā,, Ņukšu pagastā, Pildas pagastā, Rundēnu pagastā un Ciblas novadā.