2022. gadā par 42 procentiem palielinājies Latvijas pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības preču eksports

2022. gadā Latvijas pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu eksporta vērtība, salīdzinājumā ar 2021. gadu, ir palielinājusies par 1,41 miljardiem EUR jeb 42,1%. Savukārt meža nozares produktu eksporta vērtība 2022. gadā palielinājās par 0,56 miljardiem EUR jeb 14,9 %.

Pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu eksporta vērtība 2022. gadā veidoja 20,8% no kopējās Latvijas eksporta vērtības, bet meža nozares produktu eksports – 18,8 %. Tādējādi pārtikas, lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozares eksportēto preču vērtība ir 39,6 % no Latvijas kopējās eksporta vērtības.

Lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu eksporta vērtība 2022. gadā palielinājās straujāk nekā importa vērtība – eksporta vērtības pieaugums bija par 1,41 miljardu EUR jeb 42,1% (un par 15,2 % apjoma ziņā), bet importa vērtības pieaugums bija par 1,23 miljardiem EUR jeb 37,1%.

2022. gadā palielinājās Latvijas tirdzniecības apjomi ar ES valstīm un ES valstu daļa Latvijas produkcijas eksporta kopējā vērtībā. Lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu eksporta vērtība uz ES valstīm 2022. gadā veidoja 57% (2021. gadā – 54 %).

Nozīmīgākās Latvijas pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu eksporta preces bija graudaugi (19,5% no kopējā eksporta apjoma), bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni (18,9 %), piens un piena produkti, olas un medus (10,5 %).

Kopumā Latvija 2022. gadā lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktus eksportēja uz 153 valstīm.