12. klases skolēni pilotprojekta ietvaros kārto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās

Šodien 12.klašu skolēni kārtos pilotprojekta eksāmenus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, informēja Valsts izglītības satura centrā.

Fizikas eksāmenam pieteikto kārtotāju skaits ir 1743 skolēni, ķīmijas – 1647, bet dabaszinību – 521.

Pēc eksāmenu norises izglītojamo eksāmenu darbus vērtēs centralizēti, un vērtējums tiks izteikts procentuālajā novērtējumā. Pēc izglītojamā izvēles informācija par piedalīšanos pilotprojekta eksāmenā un tajā iegūtais vērtējums tiks ierakstīta atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju izrakstā.

Martā ,skolēnu pavasara brīvlaika nedēļā, 12.klašu skolēni kārtoja centralizētos eksāmenus svešvalodā.

Eksāmenu sesija 12.klašu skolēniem pēc svešvalodu pārbaudījumiem tradicionāli turpināsies maijā un jūnijā, un centralizētos eksāmenus Latvijā kopumā šogad kārtos vairāk nekā 18 000 izglītojamo. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegs šā gada 29.jūnijā.

Provizoriski tiek prognozēts, ka šogad centralizētos eksāmenus no vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm kārtos vairāk nekā 18 000 izglītojamo. Lai iegūtu vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, izglītojamajiem jānokārto 3 obligātie centralizētie eksāmeni – matemātikā, latviešu valodā, vienā no piedāvātajām svešvalodām un viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles.

Šogad centralizētos eksāmenus varēs kārtot arī četrās augstskolās – Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē un Vidzemes Augstskolā.

Atbilstoši 2015.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumos noteiktajam arī šogad skolēniem ir iespēja aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Šogad šo iespēju paredzējuši izmantot 280 skolēni.

Maijā notiks pārējie centralizētie eksāmeni, savukārt vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegs šā gada 29.jūnijā.

Foto:Pexels/https://pixabay.com/en/users/Pexels-2286921//https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/