EK ierosina bezvīzu režīmu Rietumbalkānu pilsoņiem

Šodien Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Melnkalnes un Serbijas pilsoņiem nodrošināt ieceļošanu bez vīza.

Saskaņā ar priekšlikumu šo trīs valstu pilsoņi var ceļot uz Šengenas zonas valstīm, ja tiem ir jaunās biometriskās pases. Pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu Komisijas priekšlikums ir jāapstiprina Padomei.

Komisija joprojām ir apņēmības pilna liberalizēt vīzu režīmu arī Albānijas un Bosnijas pilsoņiem. Tomēr šīs valstis vēl nav izpildījušas nosacījumus, lai tās varētu iekļaut šodienas priekšlikumā. Ja reformu norises gaita saglabāsies un tiks izpildīti visi nosacījumi, Komisija līdz 2010. gada vidum varētu plānot jaunu priekšlikumu, kurā tiktu iekļautas šīs valstis.

Komisijas paplašināšanās komisārs Olli Rēns piebilda: „Mūsu mērķis un stingra pārliecība ir, ka Albānijai un Bosnijai un Hercegovinai drīz jāseko šim piemēram. Šis plāns joprojām ir spēkā, un tas ir pilnībā īstenojams, ja šo valstu iestādes rīkosies apņēmīgi. Ja pašreizējais progress saglabās straujo tempu, es domāju, ka abas valstis drīz panāks savus kaimiņus. Ja tiks izpildīti visi nosacījumi, Komisija līdz 2010. gada vidum varētu plānot jaunu priekšlikumu, kurā tiktu iekļautas šīs valstis.

Bezvīzu režīma noteikšana ir stūrakmens ES integrācijas politikā Rietumbalkāniem. Cilvēku savstarpējo kontaktu veicināšana paplašina uzņēmējdarbības iespējas un ļauj reģiona iedzīvotājiem labāk iepazīt ES. Tomēr bezvīzu režīms ir iespējams vienīgi tad, kad ir izpildītas visas vajadzīgās drošības prasības. Tāpēc Komisija uzsāka dialogu par vīzu režīma liberalizāciju ar Rietumbalkānu valstīm. Balstoties uz Komisijas sagatavotajām norādēm, šīs valstis ir guvušas būtiskus panākumus pasu drošības uzlabošanā, robežkontroles nostiprināšanā, institucionālās sistēmas pastiprināšanā cīņai pret organizēto noziedzību un korupciju, kā arī ārējo attiecību un pamattiesību jomā.

Komisija rūpīgu uzraudzīja šo valstu sagatavošanas darbu. Nosacījumi visām valstīm ir vienādi. Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ir izpildījusi vajadzīgos nosacījumus. Attiecībā uz Serbiju un Melnkalni bezvīzu režīma stāšanās spēkā būs atkarīga no tā, vai līdz dienai, kad Padome pieņems šo priekšlikumu, būs izpildīti visi vēl atlikušie kritēriji, kas iekļauti to attiecīgajās norādēs. Albānijai un Bosnijai un Hercegovinai vēl ir jāturpina centieni, lai saņemtu labvēlīgu Komisijas ieteikumu.

Albānijā un Bosnijā un Hercegovinā joprojām vērojami trūkumi cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju, nepilnību novēršanā saistībā ar pasu izdošanas procedūru un robežu un migrācijas pārvaldības jomā.

Pagaidām vēl vīžu režīma liberalizācijas priekšrocības nebaudīs arī Kosovas pastāvīgie iedzīvotāji. Kosovas teritorijā vēl nav izpildītas vīzu režīma liberalizācijas tehniskās prasības. Komisija šajā sakarā turpinās cieši sadarboties gan ar Serbijas, gan Kosovas iestādēm un pētīs iespējas nākotnē atrisināt vīzu jautājumu.

Avots: BNA Latvia