«Latvenergo»: No aprīļa elektrības OIK pieaugs par 54%

«Latvenergo»: No aprīļa elektrības OIK pieaugs par 54%

No 2013.gada 1.aprīļa obligātā iepirkuma komponentes (OIK) pieaugs par 54%, jo divkārši pieaudzis iepirktās elektroenerģijas apjoms no ražotājiem, kas izmanto atjaunīgos resursus (AER), un par 32% pieaugusi gāzes cena lielajām koģenerācijas stacijām, informē AS «Latvenergo» pārstāve Ivita Bidere.

Viņa skaidro, ka atbilstoši OIK aprēķiniem, koģenerācijas komponente no 2013.gada 1.aprīļa palielināsies no 0,94 santīmiem par kilovatstundu (sant./kWh) līdz 1,33 sant./kWh (+42%), savukārt atjaunīgo energoresursu komponente pieaugs no 0,29 sant./kWh līdz 0,56 sant./kWh (+93%). Kopā obligātā iepirkuma komponentes pret iepriekšējo gadu varētu pieaugt par 0,66 sant./kWh.
OIK izmaiņu novērtētā ietekme uz elektroenerģijas galalietotāju mēneša rēķiniem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem ir robežās no septiņiem procentiem līdz 12%.
Mājsaimniecībām iespējamais OIK pieaugums varētu būt sešu procentu robežās, taču šobrīd ietekmi uz tarifiem tas neatstās, tā kā no 1.aprīļa tie paliek nemainīgi, norāda uzņēmumā.
OIK iekļauj atbalstu ar atjaunīgajiem resursiem un efektīvā koģenerācijā saražotajai elektroenerģijai, ar vidējo atbalsta līmeni 5,87 sant./kWh. 2012.gadā gandrīz divkāršojies AER iepirkuma apjoms (pieaugums par 85,5%), ko ir veicinājušas 2012.gadā darbību uzsākušās jaunās AER elektrostacijas, bet ir būtiski samazinājies koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas iepirkuma apjoms (samazinājums par 30,3%).
Lai gan siltumenerģijas pieprasījums būtu ļāvis Rīgas TEC saražot vairāk elektroenerģijas, AS «Latvenergo» 2012.gadā pieskaņoja savu darbību elektroenerģijas tirgus situācijai, kas radīja iespēju brīžos, kad elektroenerģijas imports bija lētāks, operatīvi samazināt TEC ražošanas apjomus, norāda Bidere.
AS «Latvenergo» TEC ražošanas apjomu ierobežošana ir ļāvusi 2012.gadā samazināt OIK izmaksas par aptuveni 3 miljoniem latu, jeb 0,42 Ls/MWh. Tas ir ierobežojis gāzes cenas pieauguma iespaidu un AS «Latvenergo» TEC īpatsvars OIK ir samazinājies no 49% līdz 42%.
«Paaugstinoties gāzes cenai un samazinoties izstrādes apjomiem, ir pieaugusi vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena. Līdz ar to lielo koģenerācijas staciju vidējā ražošanas cena ir izlīdzinājusies ar vēja elektrostaciju (VES) vidējo ražošanas cenu. Jāpiebilst, ka lielie TECi papildus nodrošina arī energosistēmas bāzes jaudas, iespēju nosegt enerģijas patēriņu arī ziemas maksimuma periodos un pārvades sistēmas ierobežojuma periodos, kad imports nepieciešamajā apjomā nav iespējams,» informē uzņēmumā.