Par finansējuma apmēru EM izstrādātajam reemigrācijas plānam lems aprīlī

Par finansējumu reemigrācijas plānam valdība lems aprīļa sākumā
Valdība otrdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par reemegrācijas plāna atbalsta pasākumiem. Savukārt par finansējuma piešķiršanu reemigrācijas plāna galējam variantam valdība lems 2.aprīlī. 

Ziņojumā atspoguļoti astoņi rīcības virzieni reemigrācijas pasākumiem, kurus paredzēts īstenot līdz 2016.gadam.
Plāns paredz ieviest programmu augsti kvalificēta darbaspēka piesaistei Latvijas uzņēmumos, kā arī novirzīt gan valsts, gan Eiropas Savienības finansējumu komersantiem, kuriem nepieciešams piesaistīt uz ārvalstīm izbraukušos kvalificētos speciālistus. 
Tāpat piedāvāts paplašināt to personu loku, kurām iespējams pretendēt uz repatrianta statusu, proti, iespēja saņemt repatrianta statusu būs arī tiem Latvijas valsts piederīgajiem, kuri no valsts izceļojuši pēc 1990.gada 4.maija, izceļojot bija sasnieguši pilngadību un ārpus Latvijas nodzīvojuši vismaz desmit gadus. 
EM iecerējuši sniegt atbalstu arī skolēniem, kuri atgriežas Latvijā un iekļaujas valsts izglītības sistēmā, kā arī šo skolēnu vecākiem. Ministrija plāno arī veicināt sadarbību ar diasasporu, aktīvi izmantojot citās valstīs dzīvojošo latviešu organizāciju tīklu un to rīkotos pasākumus, lai informētu diasporu par aktualitātēm Latvijā, kā arī nodrošināt latviešu valodas apmācību. 
Ministrija prognozē, ka līdz 2030.gadam varētu veidoties 120 tūkstoši brīvu darbavietu. Tāpat EM arī uzsvērusi, ka reemigrācijas veicinošo pasākumu izpilde būs atkarīga no pieejamā finansējuma.