Vēršas pret Ķīnas negodīgo tirdzniecības praksi

Vēršas pret Ķīnas negodīgo tirdzniecības praksi

Eiropas Savienībai ir jārīkojas kopīgi, lai ierobežotu Ķīnas negodīgo tirdzniecības praksi, kas kropļo konkurenci, un atjaunotu ES un Ķīnas tirdzniecības līdzsvaru, uzsvērts Parlamenta pieņemtajā rezolūcijā. Eiropas parlamenta deputāti uzsver, ka jāsāk ar skaidru pārskatu par to, cik liela ir Ķīnas ietekme uz ES ekonomiku. Tāpēc jāizveido iestāde, kas uzrauga Ķīnas ieguldījumus ES uzņēmumos un tās aktivitāti dalībvalstu parādu iepirkšanā.

"Mēs vēlamies līdzsvarotas tirdzniecības attiecības ar Ķīnu, un jāmaina abu reģionu partnerības modelis. Mums jāaizsargā ES uzņēmumi no Ķīnas tirdzniecības šķēršļiem, viltotām precēm un monetārā dempinga ", pirms balsojuma norādīja Parlamenta nostājas izstrādātāja Marielle de Sarnez (ALDE, FR).

Pieņemtajā tekstā deputāti norāda uz ievērojamo līdzsvara trūkumu Ķīnas un Eiropas tirdzniecībā (2010. gadā – 168.8 miljardi eiro par labu Ķīnai) un problēmām, ar ko sastopas ES uzņēmumi, kuri vēlas eksportēt vai veikt ieguldījumus Ķīnas tirgū. Īpaši problemātiskas ir banku, apdrošināšanas un telekomunikāciju nozares.

Jāizveido ES līmeņa uzraudzības iestāde, kas, tāpat kā līdzīga iestāde ASV, iepriekš novērtētu visus ārvalstu stratēģiskos ieguldījumus ES tirgū. Deputāti arī vēlas, lai Eiropas Centrālā banka sadarbībā ar dalībvalstīm apzinātu eirozonas valstu parāda īpašniekus.

Parlaments uzsver Ķīnas negodīgo praksi, kas rada netaisnīgas konkurences priekšrocības. Lai arī Ķīna ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībniece, tā neievēro noteikumus un piešķir saviem uzņēmumiem valsts subsīdijas un eksporta kredītus.

Deputāti arī uzsver, ka Ķīna bloķē ES uzņēmumu piekļuvi valsts iepirkuma līgumiem, lai arī ES sniedz piekļuvi savam valsts iepirkuma tirgum. Viņi aicina Komisiju, ja iespējams, jau šogad ierosināt pasākumus, kas šajā jomā nodrošina vienlīdzīgu pieeju.